Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

05.03.2021 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., od 1. 1. 2021 pristúpila k mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom dvoch externých advokátskych kancelárií:

  • M.B.A. LEGAL advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka
  • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s.r.o.

Zastupujúce advokátske kancelárie v rámci mimosúdneho vymáhania zasielajú k úhrade nevysporiadaných záväzkov voči BVS, a.s., výzvy (sms správa, email, list), prípadne zákazníkov kontaktujú telefonicky. Ak vám bude doručená výzva alebo budete telefonicky oslovení, znamená to, že váš záväzok sme postúpili do správy niektorého z vyššie uvedených právnych zástupcov, ktorým pri vysporiadavaní vašich záväzkov BVS, a.s., poskytne všetku potrebnú súčinnosť.

Žiadame vás, aby ste sa v prípade doručenia výzvy k úhrade obracali výlučne na advokátske kancelárie a využili pritom kontaktné údaje, uvedené vo výzve. V prípade tel. kontaktu vás žiadame spolupracovať s advokátmi a vysporiadanie záväzkov riešiť s nimi.

Za porozumenie ďakujeme.

 
Aktualizované: 05.03.2021 13:28
TlačiťHore

Aktuality