Laureátom Ceny VISIO 2020 sa stal projekt BVS Modrá škola – voda pre budúcnosť

24.04.2017 Cena VISIO 2020 je cenou časopisu EUROSTAV, ktorú od roku 2011 udeľuje Vydavateľstvo EUROSTAV a redakčná rada Časopisu EUROSTAV za najvýznamnejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavy za uplynulé obdobie. Tento rok sa táto prestížna cena udeľovala už po šiesty krát. Laureátom Ceny VISIO 2020 za rok 2016/2017 sa stal osvetový projekt Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola – voda pre budúcnosť.

Štvorčlenná odborná porota v zložení prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., z Fakulty architektúry STU, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., zo Stavebnej fakulty STU Bratislava, Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka časopisu EUROSTAV a Ing. Pavol Kukura zo Slovenskej rady pre zelené budovy, sa tento rok rozhodla nominovať na ocenenie tri projekty. Išlo o budovu Rosum v Bratislave, ktorá ašpiruje na získanie certifikátu udržateľnosti LEED Gold, vzdelávací projekt BVS, a.s., Modrá škola – voda pre budúcnosť a Pozorovateľňu vtáctva v Kalinkove. Odborná porota na svojom zasadnutí koncom marca rozhodla, že cenu VISIO 2020 za rok 2016/2017 z troch nominovaných projektov získa osvetový projekt BVS. Na projekte ocenila predovšetkým to, že ide o dlhodobý vzdelávací program, ktorého cieľom je systematické budovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k pitnej vode a prírodným zdrojom. Program je spracovaný tak, aby metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí detí a mládeže o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, využívania dažďovej vody v udržateľnej výstavbe, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. Cenu za BVS na slávnostnom galavečeri 20. apríla 2017 prevzal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Zsolt Lukáč, EMBA.
Popri cene odbornej poroty mohla o svojom víťazovi rozhodnúť aj verejnosť prostredníctvom hlasovania na web stránke Vydavateľstva EUROSTAV. Cenu verejnosti získal projekt Pozorovateľňa vtáctva Duna v Kalinkove. Ide o drevostavbu, navrhnutú a realizovanú tímom slovenských študentov a učiteľov z Fakulty architektúry pod vedením doc. Veroniky Kotrádyovej, PhD., v spolupráci s nórskou Bergen School of Architecture.
Laureátom ceny VISIO 2020 sa stal osvetový projekt BVS. Zľava: D. Petráš, D. Lalíková, Zs. Lukáč, J. Pančíková, P. Kukura a R. ŠpačekLaureátom ceny VISIO 2020 sa stal osvetový projekt BVS. Zľava: D. Petráš, D. Lalíková, Zs. Lukáč, J. Pančíková, P. Kukura a R. Špaček

 

 
Aktualizované: 24.04.2017 12:32
TlačiťHore

Aktuality