Koronakríza neovplyvnila spotrebu vody v regióne BVS

24.07.2020 Za prvých šesť mesiacov roku 2020 sa v regióne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti „vyrobilo“ o 367 tisíc metrov kubických vody viac ako v rovnakom období minulého roku. Ide o približne 1,2 percentný nárast, ktorý potvrdil prvé odhady BVS, že epidémia COVID-19 nebude mať v tomto regióne priamy dopad na celkovú spotrebu vody.

Pokles spotreby vody vo firmách, školách alebo niektorých podnikoch sa kompenzoval zvýšenou spotrebou v domácnostiach. BVS počas krízových mesiacov prvého polroku 2020 zvládla všetky svoje úlohy a zabezpečila bezproblémovú dodávku vody vo vysokom štandarde aj odkanalizovanie splaškových vôd všetkým svojim odberateľom,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Rovnaká, respektíve mierne zvýšená spotreba vody pri rozdielnej štruktúre odberateľov sa v nasledujúcich mesiacoch zrejme prejaví pri vyúčtovacích faktúrach. Ľudia, ktorí počas pandémie trávili čas na home office, alebo sa v domácnosti venovali opatere svojich detí, budú mať zvýšené náklady na vodné a stočné. Voda, ktorú na splachovanie alebo pitie využívajú bežne v zamestnaní, sa im totiž prejaví v ich domácich účtoch. BVS preto upozorňuje verejnosť, aby sa na túto situáciu pripravili. Naopak firmy, ako aj prevádzkovatelia kancelárskych priestorov zrejme ušetria.

Najväčší medziročný nárast v mesačnom objeme vody, ktorý bol dodaný do siete, bol v mesiaci marec. BVS do siete dodala až o takmer 300 tisíc metrov kubických vody viac. Medziročný rast vody dodanej do systému BVS zaznamenala v štyroch zo šiestich mesiacoch prvého polroka 2020. Naopak, medziročne objem vody dodanej do siete výrazne poklesol v júni, o približne 316 tisíc metrov kubických, čo spôsobil medziročne studenší jún. Štandardne najviac, až 66 percent vody, smerovalo aj v prvom polroku 2020 do Bratislavského vodovodu. Za ním nasledovali Podhorský vodovod, ktorý zásobuje vodou obce v okolí Malých Karpát a Senecký vodovod.

 
Aktualizované: 24.07.2020 11:26
TlačiťHore

Aktuality