Konzultácie a zákresy poskytujeme bez obmedzenia

01.07.2020 Vážení zákazníci, od 1. 7. 2020 poskytujeme zákresy a technické konzultácie na všetkých kontaktných centrách BVS počas hodín určených pre zákresy a technické konzultácie.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť na možnosť aj naďalej posielať žiadosti o zákres z geografického informačného systému BVS elektronicky. V žiadosti zaslanej e-mailom na  pre identifikáciu uveďte katastrálne územie, parcelné číslo, mailový a telefonický kontakt.
Pri väčšom rozsahu územia je potrebné zaslať žiadosť v písomnej forme poštou na adresu našej spoločnosti.

 
Aktualizované: 02.07.2020 10:36
TlačiťHore

Aktuality