Logo

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vás žiadame o dodržiavanie hygienických zásad a odporúčaní hlavného hygienika SR. Pripomíname, že úhrady vo všetkých kontaktných centrách je možné realizovať výhradne bezhotovostným prevodom.
Naši operátori sú vám aj na ďalej k dispozícii na linke call centra 0850 123 122, prípadne e-mailom na adrese sluzby@bvsas.sk.

Za porozumenie ďakujeme.