Karloveské rameno pomáha vodárenskému zdroju Sihoť

03.06.2016 Po rokoch príprav a približne siedmich týždňoch prác sa 3. júna 2016 podarilo Karloveské rameno v Bratislave prepojiť s hlavným tokom rieky Dunaj. Finálne úpravy si priamo na mieste pozrel aj minister životného prostredia László Sólymos, spolu s predsedom Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia Tomášom Kušíkom a generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Zsoltom Lukáčom.

Rameno, ktoré nebolo dlhodobo dostatočne zavodnené má obrovský význam pre obnovu pôvodnej fauny a flóry zátoky. „Zlepší sa aj vodný režim v Karloveskom ramene, migrácia a rozmnožovanie rýb a vytvoria sa tu vhodné podmienky na hniezdenie vzácnych druhov vtákov,” priblížil Tomáš Kušík, predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Na revitalizácii Karloveského ramena okrem Ministerstva životného prostredia SR a Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia participovala aj Bratislavská vodárenská spoločnosť, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Slovenský vodohospodársky podnik. Šéf envirorezortu vyzdvihol význam revitalizácie nielen z pohľadu ochrany prírody, ale aj vodárenského zdroja Sihoť. „Môžem s potešením konštatovať, že vraciame do Karloveského ramena život. Lepšie zavodnenie územia a samotné prúdenie vody prispeje ešte k vyššej kvalite a výdatnosti vodného zdroja Sihoť,“ uviedol minister László Sólymos.
Práce, ktoré sa uskutočnili na Karloveskom ramene boli rozdelené na dve časti. „Prvá etapa, ktorú financovala naša spoločnosť, sa začala v roku 2014. Počas nej vodohospodári odstránili opevnenie na toku a prečistili horný úsek ramena. V roku 2016, počas druhej etapy, nadviazali na tieto práce v rámci projektu Ochrana a obnova území NATURA 2000,“ skonštatoval Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
Tento projekt za 84 tisíc eur bol financovaný z fondov Európskej únie, programu LIFE a rozpočtu Ministerstva životného prostredia SR, ktoré financovalo polovicu nákladov. Generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vníma túto spoluprácu ako príkladnú v čerpaní eurofondov na Slovensku a zároveň efektívnu spoluprácu všetkých zúčastnených strán.
Karloveské rameno s ostrovom Sihoť boli v roku 2012 pre svoje prírodné hodnoty vyhlásené za chránený areál. Taktiež sú súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy patriace pod európsku sieť chránených území NATURA 2000.

Zástupcom médií sa prihovorili: predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia Tomáš Kušík, minister životného prostredia László Sólymos a generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč

Zástupcom médií sa prihovorili: predseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia Tomáš Kušík, minister životného prostredia László Sólymos a generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč

 

Zsolt Lukáč ocenil prínos sprietočnenia Karloveského ramenaZsolt Lukáč ocenil prínos sprietočnenia Karloveského ramena

 

Fotografie dokumentujúce postup prácFotografie dokumentujúce postup prác

 

 
Aktualizované: 13.06.2016 08:38
TlačiťHore

Aktuality