Generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie

03.11.2014 Vážení zákazníci, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (ďalej len „BVS“), v období od 1. novembra do 31. decembra 2014 umožňuje svojim zákazníkom nahlásiť neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, prípadne zmenu plôch určených na ich vypúšťanie do verejnej kanalizácie.

Voči zákazníkom, ktorí v uvedenom termíne prídu do BVS uzavrieť novú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, nebude uplatňovaná náhrada škody ani príslušné poplatky podľa Cenníka výkonov a služieb, či zmluvné pokuty v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, ktorých výška predstavuje 300 € (fyzická osoba) a 3000 € (ostatní odberatelia).


 

 
Aktualizované: 13.03.2015 10:43
TlačiťHore

Aktuality