Finále súťaže Festival vody 2016

07.12.2016 Finále Festivalu vody 2016 sa uskutočnilo v utorok 6. decembra 2016 v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave. Z 27 projektov odborná porota ocenila tie najlepšie.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci dlhodobého vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť aj v tomto roku vyhlásila ďalší ročník Festivalu vody, súťažnej prehliadky žiackych 2D alebo 3D projektov o vode, ktorý organizovala v spolupráci s občianskym združením SEA – Agentúrou pre vzdelanie a vedu. Každoročne sa toto podujatie teší veľkému záujmu zo strany škôl a najmä jednotlivých žiakov, a ani v roku 2016 to nebolo inak. Finále súťaže, ktoré sa konalo 6. decembra v priestoroch Vodárenského múzea, sa zúčastnilo spolu 27 dvoj až päťčlenných súťažných tímov, celkom 80 žiakov, z celého Slovenska. O význame tohto podujatia svedčí napokon aj prítomnosť generálneho riaditeľa BVS, a.s., Ing. Zsolta Lukáča, ktorý účastníkov počas dňa osobne pozdravil a prezrel si ich súťažné projekty.
Podujatie je vhodnou výchovno-vzdelávacou platformou pre žiakov zo základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí majú možnosť rozšíriť si svoje vedomosti nielen o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody ako takej pre človeka a prírodu. Zároveň sa v procese prípravy tematicky pestrých projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov, rozvíja ich kritické myslenie, tímový duch a prezentačné schopnosti. Aj v tomto ročníku bola skladba tém opäť zaujímavá a ponúkla možnosť voľby z 21 tematických okruhov zameraných na vodu z pohľadu jej vlastností, kolobehu vody v prírode, ochrany vodných zdrojov, histórie vodárenstva a mnohých ďalších.
Samotné prezentácie prebiehali v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa predstavili tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl, v druhej kategórii tímy 5. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Odborná komisia mala vďaka precízne spracovaným projektom a odbornej pripravenosti všetkých súťažiacich aj tento rok neľahkú úlohu rozhodnúť o víťazoch, čoho dôkazom je aj to, že okrem tradičných prvých troch miest v oboch kategóriách sa tento krát rozhodla udeliť aj dve špeciálne ceny. Novinkou bolo tiež udelenie špeciálnej ceny na základe hlasovania žiackych tímov. Tí najlepší si napokon odniesli hodnotné a zaujímavé ceny, ako napríklad sady rozličných laboratórnych pomôcok, modely pre vedecké pokusy, detské športové kamery, knižky a iné.Počas celého dňa bol navyše pre účastníkov pripravený sprievodný program, v rámci ktorého mali žiaci, ale i pedagógovia možnosť navštíviť expozíciu Vodárenského múzea s odborným výkladom, hlasovať pri ochutnávke vody (kde mimochodom spomedzi 5 druhov najviac chutila čistá voda z vodovodu), vyskúšať si rôzne experimenty s vodou, či zabaviť sa s maskotmi Modrej školy, Vodárikom a Voduškou.
Veríme, že dobrý pocit z úspešného a na vedomosti bohatého dňa sme si odniesli nielen my, ktorí sme podujatie pripravovali, ale najmä žiaci, ktorí prišli odprezentovať svoje projekty a podeliť sa o získané poznatky. Tie boli napokon v mnohom inšpiratívne a kreatívne, čo nás utvrdilo v tom, že medzi mladými ľuďmi aj v súčasnosti vyrastá generácia, ktorej problematika vody a jej hodnota nie je ľahostajná. Ďakujeme všetkým zúčastneným tímom, srdečne gratulujeme výhercom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Festivalu vody.

 

Súťaže sa zúčastnili tímy z celého Slovenska
Súťaže sa zúčastnili tímy z celého Slovenska

 

Na prehliadke expozície Vodárenského múzea BVS

Na prehliadke expozície Vodárenského múzea BVS

 

Generálny riaditeľ BVS Ing. Zsolt Lukáč, EMBA (vľavo) v diskusii s členmi poroty

Generálny riaditeľ BVS Ing. Zsolt Lukáč, EMBA (vľavo) v diskusii s členmi poroty

Špeciálnu cenu v hlasovaní žiakov získal projekt tímu č. 11 zo ZŠ Bernolákova 5 v Holíči

Špeciálnu cenu v hlasovaní žiakov získal projekt tímu č. 11 zo ZŠ Bernolákova 5 v Holíči

 
Aktualizované: 14.12.2016 16:26
TlačiťHore

Aktuality