Festival vody 2016

18.10.2016 Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorých témou je voda. Festival je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola – voda pre budúcnosť. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu.

Cieľ projektu

Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívne zapájať žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy. Keďže jednotlivé témy sú špeciálne zamerané na oblasť vody, žiaci si prostredníctvom riešenia projektov pod vedením pedagógov a odborných garantov budú môcť uvedomiť význam a  dôležitosť vody v našom živote.

Kto sa môže zapojiť?

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiacke tímy zo základných škôl a osemročných gymnázií z  bratislavského kraja.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

  • Kategória I: tímy žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl
  • Kategória II: tímy žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl alebo 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Časový harmonogram projektu

  • 18. októbra 2016 vyhlásenie Festivalu vody 2016.
  • 18. novembra 2016 uzávierka prihlášok do súťaže. Do tohto dátumu je potrebné elektronicky poslať prihlášky žiackych tímov a abstrakty (popis projektu v rozsahu max. 2xA4).
  • 25. novembra 2016 vyberie hodnotiaca komisia tímy postupujúce do finále.
  • 6. decembra 2016 sa v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave uskutoční finále festivalu a oceňovanie víťazných projektov.

Prihlasovanie do súťaže

Prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára. Spolu s vyplneným formulárom nám elektronicky zašlete aj abstrakty svojho projektu (max. rozsah 2xA4). K abstraktom môžete pridať aj fotodokumentáciu projektu.

Vyhlasovateľ súťaže:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
www.bvsas.sk

Organizátor súťaže:

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www.avv.sk

Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Atanasová, , 0915 317 080

 
Aktualizované: 21.10.2016 11:06
TlačiťHore

Aktuality