Ekologický čin školy

14.04.2016 Projekt je určený pre materské a základné školy z Bratislavy a okolia. Cieľom projektu je viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode, k ekologickému zmýšľaniu a cíteniu.

Projekt je určený pre  materské a základné školy z Bratislavy a okolia. Cieľom projektu je viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode, k ekologickému zmýšľaniu a cíteniu.

Ako sa môžete zapojiť:

  • zveľadením okolia, ako napríklad zber odpadovej vody na polievanie kvetov v škole, vyčistenie okolia vodného toku či jazera,
  • výrobou niečoho, čo by prispelo k šetreniu, čisteniu vody, či zužitkovaniu vody rôznym spôsobom (napríklad kondenzačné napájadlo pre vtáčiky, ekologický filter na vodu a pod.),
  • ekologický experiment súvisiaci s vodou, v ktorom využijete bežne dostupné veci.

Prípadne akýkoľvek nápad, ktorý je spojený s vodou. Fantázii sa medze nekladú, každý nápad je vítaný.

Časový rozsah projektu:

  • 22.3.2016 začiatok projektu – Svetový deň vody
  • 31.5.2016 ukončenie projektu – Deň otvárania studničiek

Svoj ekologický čin zdokumentujte a do 31.5.2016 nám o ňom pošlite krátke video alebo fotky s popisom na adresu: SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu, FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava.

Vyhráva každý!

Všetky materské a základné školy, ktoré sa zapoja, budú odmenené formou brožúr pre deti Posolstvo vody od známeho japonského mysliteľa Emota Masaru a krásnym plagátom s témou kolobeh vody. Tie najlepšie nápady budú odmenené špeciálnou experimentálnou ekosadou, ktorá jednoduchou a nenásilnou formou vedie deti k spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí vody.

Veríme, že tento environmentálny projekt bude pre žiakov podnetom k zamysleniu sa nad významom ekológie a prehĺbeniu vzťahu s prírodou.

Prihláška na ekologický čin školy

 
Aktualizované: 19.04.2016 08:43
TlačiťHore

Aktuality