Dvojzložková cena vody prináša spravodlivejšie prerozdelenie nákladov medzi všetkých odberateľov

05.12.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) zavádza od 1. januára 2017 dvojzložkovú cenu vodného a stočného pre svojich odberateľov. Táto zmena vychádza z vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR č. 225/2016 Z. z., ktorou všetkým vodárenským spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku uložil povinnosť rozdeliť cenu vodného a stočného na variabilnú zložku (za množstvo dodanej pitnej vody a spracovanej odpadovej vody) a fixnú zložku (za služby súvisiace s pripojením).

Doposiaľ boli náklady na prevádzku distribučnej siete zahrnuté do celkovej ceny vodného a stočného. Klienti s reálnym odberom tak platili aj za klientov, ktorí síce majú k dispozícii vodovodnú sieť i kanalizáciu, no nevyužívajú ich alebo majú iba minimálny odber. „Podstatná informácia pre našich klientov je, že zavedením dvojzložkovej ceny sa priemerná cena vodného a stočného nemení, zavádza sa ale spravodlivejšie prerozdelenie nákladov medzi všetkých klientov, pretože odstraňuje stav, kedy za odberateľov s nulovou spotrebou výdavky na údržbu ich pripojenia na vodovodnú a kanalizačnú sieť platili ostatní zákazníci. Fixná zložka ceny totiž pokrýva náklady na to, aby aj odberateľ, ktorý vodu spravidla neodoberá, mal istotou, že v prípade potreby môže vďaka udržiavanej distribučnej sieti vodu odoberať,“ vysvetlil filozofiu novej štruktúry cien generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč. Ako ďalej priblížil, pre veľkú časť odberateľov sa celková výsledná cena vodného a stočného v realite mierne zníži.

Bratislavská vodárenská spoločnosť pripravila návrh cien pre regulačné obdobie 2017 – 2021. V súčasnosti je celková cena vodného 0,9359 €/m³ bez DPH a stočného 0,9216 €/m³ bez DPH. Pre nové regulačné obdobie BVS podľa metodiky ÚRSO stanovila variabilnú zložku ceny dodanej vody na 0,8455 €/m³ bez DPH a cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na 0,8942 €/m³ bez DPH. Fixná zložka ceny za prevádzku distribučnej siete je v závislosti od veľkosti vodomeru rozdelená do 6 tarifných skupín, pričom domácností sa budú týkať tarify T1 – T3. Dominantná časť odberateľov (viac ako 90 % všetkých odberných miest) spadá do tarifnej skupiny T1, v ktorej je výška fixnej zložky na úrovni 9 Eur bez DPH ročne (0,75 Eur bez DPH mesačne) za vodné a 9 Eur bez DPH ročne (0,75 Eur bez DPH mesačne) za stočné. Sumy fixnej zložky cien sa v prípade bytových domov rozrátajú na celkový počet bytových jednotiek. Uvedený cenový návrh ÚRSO schválil 24. novembra 2016.

BVS bude aj naďalej investovať do modernizácie technológií vodovodnej distribučnej siete, kanalizácie a čistiarní odpadových vôd, tak aby mohla aj naďalej svojim klientom v spádovom regióne s približne 700 tisíc obyvateľmi poskytovať pitnú vodu mimoriadnej kvality, ako aj čo najekologickejšie spracovanie odpadovej vody.

 
Aktualizované: 05.12.2016 12:21
TlačiťHore

Aktuality