Logo

Som rád, že Dozorná rada BVS sa po detailnom preštudovaní všetkých materiálov rozhodla veľkou väčšinou schváliť náš plán na úplné prevzatie kontroly nad vodou a kanalizáciami v regióne BVS“,povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.
Pred členmi dozornej rady dnes generálny riaditeľ BVS znova zopakoval, že týmto krokom sa BVS rozviažu ruky a bude môcť začať rýchlo a efektívne opravovať infraštruktúru, ktorá je vo veľmi zlom stave a nevyhnutne si vyžaduje vysoké investície. Odkúpením akcií od súkromného investora už na modernizácii vodárenskej infraštruktúry nebude profitovať súkromná spoločnosť, vďaka čomu sa podarí opraviť viac vodovodov a kanalizácií.

Dnes je v regióne BVS po svojej technickej životnosti takmer 500 kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí. Je preto potrebné každé euro, aby sa čo najskôr zmodernizovali rozvody, ktoré môžu každú chvíľku začať zlyhávať. BVS má na základe nevýhodných zmlúv z minulosti povinnosť všetky investičné akcie ponúknuť najprv spoločnosti Infra Services. Tá si na základe nevypovedateľných zmlúv vždy prihodí desaťpercentnú maržu, ak ich robí cez subdodávky. To predražuje opravu infraštruktúry, a takisto znemožňuje BVS rokovať priamo so subdodávateľmi o získaní najlepšej hodnoty za peniaze.