Chcete byť vybavení rýchlejšie?

06.02.2012 Vážení zákazníci, v záujme rýchlejšieho vybavenia pri osobnej návšteve našich zákazníckych centier dodržujte prosím nasledujúce pokyny:

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si pri osobnej návšteve našich zákazníckych centier za účelom zazmluvnenia priniesli vopred pripravené kópie všetkých potrebných dokladov (list vlastníctva, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, výpis z obchodného registra, kópiu katastrálnej mapy). 
Urýchlite tým proces vybavenia zákazníka a prispejete ku skráteniu čakacej doby.

Za porozumenie ďakujeme.

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:07
TlačiťHore

Aktuality