Celoplošný odpočet stavu vodomerov v súvislosti so zmenou ceny

01.01.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, že pracovníci dcérskej spoločnosti BVS – Infra Services vykonávajú od začiatku roka 2012 celoplošný odpočet stavu vodomerov.

V prípade, že pri odpočte spotreby vody nebudete prítomný na adrese odberného miesta, nájdete si v schránke odpočtovú kartičku s číslom odberu a číslom vodomeru. Stav vodomeru je potrebné nahlásiť do 5 pracovných dní. Možnosti hlásenia stavu vodomeru nájdete v sekciiHlásenie stavu vodomeru. V opačnom prípade budeme nútení prístupiť podľa Všeobecných obchodných podmienok k účtovaniu pokuty vo výške 166 EUR. V súvislosti s mimoriadnymi odpočtami bude možné stav vodomeru telefonicky nahlásiť do konca februára každý pracovný deň od 7:00 do 20:00 hod. 

V tejto súvislosti upozorňujeme spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje jeho meno a osobné identifikačné číslo. Na druhej strane identifikačnej karty sa nachádza telefónne číslo, na ktorom je možné overenie totožnosti a rozsah poverenia. Na vyzvanie je pracovník povinný sa preukázať preukazom totožnosti.

Zároveň BVS upozorňuje, že poverené osoby na odpočet stavu vodomerov, nebudú vykonávať žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, resp. za iné služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:08
TlačiťHore

Aktuality