Čas do ukončenia generálneho pardonu sa kráti!

perex obrÁzok

03.02.2011 Za dva mesiace, ktoré uplynuli od začiatku generálneho pardonu, sa zatiaľ prihlásilo 184 čiernych odberateľov a producentov.

Fyzické a právnické osoby majú v období od 1. decembra 2010 do 31. marca 2011 výnimočnú možnosť priznať sa k neoprávnenému „čiernemu“ odberu pitnej vody z verejného vodovodu a k neoprávnenému „čiernemu“ vypúšťaniu odpadových vôd do verejnej kanalizácie, a to bez spätnej fakturácie vodného a stočného, sankcií a poplatkov, ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 1 600 €. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) chce týmto krokom znížiť obchodné straty a zlepšiť celkové hospodárenie, ktoré v konečnom dôsledku má vplyv na cenotvorbu.

Obdobie odpustenia dlhov a sankcií čiernym odberateľom a producentom sa kráti! Prečítajte si článok z Bratislavských novín z 3. februára 2011.

Postup pri uplatnení si generálneho pardonu

 1. Žiadateľ nájde tlačivo Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd na webovej stránke spoločnosti www.bvsas.sk v sekcii Formuláre na stiahnutie, alebo v jednom zo zákazníckych centier spoločnosti v Bratislave a Senici
 2. Žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, na základe ktorého mu spoločnosť vystaví zmluvu s platnosťou odo dňa prihlásenia. 
 3. Zasielať spomínané žiadosti zákazníci môžu:
   • poštou na Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská ul. 48, 826 46 Bratislava 29
   • mailom na
   • alebo ich je možné vyplniť a osobne odovzdať v zákazníckom centre spoločnosti v Bratislave a v Senici

Po skončení generálneho pardonu BVS chystá ďalšiu akciu odhaľovania čiernych odberateľov a producentov, do ktorej bude zapojený zvýšený počet jej pracovníkov, počnúc majstrom pohybujúcim sa v teréne po kontaktného zamestnanca v zákazníckom centre. Spoločnosť bude spolupracovať s predstaviteľmi miestnej samosprávy. V pláne má zvýšiť aj počet kamerových systémov, ktoré monitorujú kanalizáciu a vodovod a napomáhajú k odhaľovaniu neoprávnených odberov a vypúšťaniu.

Viac informácií o generálnom pardone nájdete v sekcii Často kladené otázky - Otázky týkajúce sa generálneho pardonu.

 
Aktualizované: 03.02.2011 14:47
TlačiťHore

Aktuality