BVS založila dobrovoľný hasičský zbor

04.05.2016 V stredu 4. mája 2016, na sviatok svätého Floriána, patróna hasičov, bol na slávnostnom stretnutí v priestoroch Vodárenského múzea BVS založený Dobrovoľný hasičský zbor Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

„Primárnou úlohou zboru je pomáhať pri ochrane zdrojov pitnej vody pred ich možným znehodnotením v dôsledku havárií, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí. Bude sa taktiež podieľať na záchranných prácach pri ohrození života, zdravia, majetku a životného prostredia,“ popisuje generálny riaditeľ BVS a iniciátor myšlienky založenia zboru Zsolt Lukáč.

Na práci hasičského zboru sa popri zamestnancoch Bratislavskej vodárenskej spoločnosti budú podieľať aj pracovníci dcérskych spoločností BVS – Infra Services, a. s. a BIONERGY, a. s.

„Zbor zabezpečí aj úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a prevencie pred mimoriadnymi udalosťami,“ zdôraznil Zsolt Lukáč.

Generálny riaditeľ BVS a iniciátor myšlienky založenia zboru Zsolt Lukáč pri podpise Zakladateľskej listiny Dobrovoľného hasičského zboru Bratislavskej vodárenskej spoločnostiGenerálny riaditeľ BVS a iniciátor myšlienky založenia zboru Zsolt Lukáč pri podpise Zakladateľskej listiny Dobrovoľného hasičského zboru Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

 

Zakladajúci členovia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislavskej vodárenskej spoločnostiZakladajúci členovia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislavskej vodárenskej spoločnosti

 
Aktualizované: 04.05.2016 15:24
TlačiťHore

Aktuality