BVS vymení strážnu službu

13.05.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť po piatich rokoch vymení strážnu službu na všetkých svojich objektoch. Vodárenskú infraštruktúru v regióne už nebude strážiť SBS BONUL. Nová strážna služba DUG s.r.o. z Rimavskej Soboty, ako víťazný uchádzač predložila v transparentnom verejnom obstarávaní v porovnaní s ostatnými súťažiacimi, ale aj s predpokladanou cenou, výrazne lepšie cenové podmienky. Ročne oproti predpokladom BVS ušetrí 1,5 milióna eur. Rozdiel medzi ponukou prvého a druhého uchádzača prevýšil milión eur ročne.

„V súťaži na novú strážnu službu sme výrazným spôsobom zjednodušili a stransparentnili kritériá na prihlasovanie sa do súťaže, a to nám vygenerovalo veľmi dobrú cenu,“ vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš. Nový dodávateľ strážnej služby musel veľmi podrobne vysvetliť, ako za cenu významne nižšiu ako predložili ďalší uchádzači zabezpečí ochranu objektov v nezmenenom štandarde. „Od nástupu nového vedenia sme transparentnými výberovými konaniami ušetrili už približne tri milióny eur, ktoré môžeme použiť na rozvoj BVS a opravu vodárenskej infraštruktúry,“ dodal P. Olajoš.

Súťaže na dodávateľa strážnej služby sa zúčastnili celkovo štyria uchádzači. Víťaz preberie ochranu objektov BVS od začiatku augusta. Aktuálne je zmluva uzatvorená na jeden rok s ročnou opciou. BVS má ambíciu za ten čas vypracovať bezpečnostný audit, ktorý nanovo preverí a definuje rozsah a spôsob ochrany jednotlivých objektov. Následne bude znova vypísaná transparentná súťaž na dlhšie obdobie. Dlhodobá zmluva by mohla podľa predpokladov priniesť ešte výhodnejšie jednotkové ceny.

GR BVS Peter Olajoš a výkonný riaidteľ DUG Dušan Urban pri podpise zmluvy

GR BVS Peter Olajoš a výkonný riaditeľ DUG Dušan Urban pri podpise zmluvy

 
Aktualizované: 13.05.2020 10:14
TlačiťHore

Aktuality