BVS víta zastavenie výrubu stromov na ostrove Sihoť

18.04.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť víta opatrenie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej, ktorým pozastavila výrub stromov na bratislavskom ostrove Sihoť. Prioritou BVS aj ministerstva je zabezpečenie dlhodobej ekologickej stability územia a ochrana vodárenských zdrojov.

V pondelok 18. apríla 2016 sa generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč stretol s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou na rokovaní, ktorého predmetom bolo prehodnotenie plánovaného rozsahu výrubov v ochrannom pásme 1. stupňa vodárenského zdroja na ostrove Sihoť na roky 2016 - 2025.

„Ako spoločnosť, ktorá pracuje s prírodnými zdrojmi, veľmi pozorne sledujeme a citlivo vnímame každú aktivitu na územiach v blízkosti vodných zdrojov,“ uviedol generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Zsolt Lukáč. „Les na ostrove Sihoť má v prvom rade vodoochrannú a nie produkčnú funkciu.“ Kryciu povrchovú vrstvu celého ostrova pred neželaným účinkom veľkej vody a vetra najlepšie chráni lesný porast. „Preto bol počas 130 rokov prevádzkovania vodárenského zdroja na ostrove Sihoť permanentne udržiavaný kompaktný les,“ dodal Lukáč.

„Urobíme všetko pre to, aby sme ochránili vzácny vodný zdroj a lužný les,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Požiadala som riaditeľa Lesov Slovenskej republiky, aby zastavili akúkoľvek činnosť na ostrove.“ Ministerka v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a Hlavným mestom SR Bratislavy pripravuje systémové riešenie, ktoré z dlhodobého hľadiska zabezpečí ochranu zdrojov kvalitnej pitnej vody.

Ostrov Sihoť sa na účely zásobovania pitnou vodou využíva od roku 1886. Vďaka geologickému zloženiu pôdnych a podložných vrstiev je voda z ostrova Sihoť jednou z najkvalitnejších na Slovensku a v strednej Európe.

Brífing sa stretol s veľkým záujmom médií

Brífing sa stretol s veľkým záujmom médií

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná

Generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč

Generálny riaditeľ BVS Zsolt Lukáč

Rúbanisko na ostrove Sihoť

Rúbanisko na ostrove Sihoť

 
Aktualizované: 19.04.2016 10:13
TlačiťHore

Aktuality