BVS pridáva ďalšie obmedzenia svojich činností

20.03.2020 V rámci obmedzení podporných služieb BVS, súvisiacich s ochranou zdravia zamestnancov, dočasne pozastavujeme služby, týkajúce sa preverovania technických podmienok a realizácie vodovodných a kanalizačných prípojok.

Dočasne, do 3. apríla 2020, nebudeme vykonávať kontrolu plnenia technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Obmedzenia sa dotknú aj montáže či rekonštrukcie vodovodných prípojok, montáže vodomerov vrátane požiadaviek na ich prekládku. BVS v tomto období nebude prijímať žiadne z požiadaviek, podávané na tlačive „Objednávka na práce“.  

Za obmedzenie poskytovania služieb našej spoločnosti sa ospravedlňujeme.

 
Aktualizované: 27.03.2020 20:44
TlačiťHore

Aktuality