BVS na podujatí DANUBE UP 2016 osvieži návštevníkov a hravou formou priblíži špecifické vlastnosti vody

06.07.2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pozýva verejnosť na podujatie DANUBE UP 2016, ktoré sa uskutoční 8. a 9. júla v Bratislave ako sprievodná akcia 7. Európskeho samitu regiónov a miest.

Každé dva roky organizuje Európsky výbor regiónov podujatie Európsky samit regiónov a miest. Samit vytvára platformu, na ktorej politici zo všetkých úrovní verejnej správy (miestnej, regionálnej, národnej aj európskej) diskutujú s expertmi a zainteresovanými stranami o politických opatreniach ovplyvňujúcich každodenný život v regiónoch EÚ. Hlavnou témou bratislavského samitu, ktorý je oficiálnym podujatím slovenského predsedníctva Rady EÚ, bude potreba investícií a lepších cezhraničných spojení.

Sprievodným podujatím samitu bude akcia DANUBE UP 2016, ktorej nosnými témami sú voda, inovácie v oblasti vody a ochrana vôd. Podujatie otvorené širokej verejnosti sa uskutoční na Námestí M. R. Štefánika v Bratislave. Návštevníkom BVS ponúkne možnosť občerstvenia pitnou vodou z fontánky ako aj príležitosť dozvedieť sa prostredníctvom videoprojekcie viac o histórii a súčasnosti vodárenstva v bratislavskom regióne. Pre rodiny s deťmi a mladých návštevníkov sme v rámci zábavno-náučného podujatia „Veda detskými očami“ pripravili program, na ktorom animátori zo SEA – Agentúry pre vzdelanie a vedu hravou formou priblížia špecifické vlastnosti vody. Návštevníci podujatia v stane BVS nájdu aj zaujímavé interaktívne objekty z Centra vedy – Aurélium, ktoré je súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR. Súčasťou prezentácie BVS bude aj výstava dobových fotografií o histórii spoločnosti.

„V roku 2016 si pripomíname 130 rokov od prvého zásobovania Bratislavy pitnou vodou. Verím, že stánok BVS návštevníkom poskytne zaujímavú pridanú hodnotu a spríjemní im chvíle strávené na podujatí DANUBE UP 2016,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Zsolt Lukáč.

 
Aktualizované: 11.07.2016 08:25
TlačiťHore

Aktuality