BVS podáva trestné oznámenie za ohrozenie ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni

03.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za trestný činy ohrozenia prevádzky verejnoprospešného zariadenia. Reaguje tak na udalosti z minulého týždňa, kedy neznámy páchateľ vylial do kanalizácie veľké množstvo ropných látok, pravdepodobne motorového oleja. Tento čin ohrozil správne fungovanie najväčšej čistiarne odpadových vôd na Slovensku. V prípade, ak by odborníci z BVS neurobili mimoriadne kroky na ochranu správneho fungovania čistiaceho procesu, mohlo dôjsť k zásadnému zhoršeniu kvality vody v Malom Dunaji a potenciálne aj k ekologickej katastrofe. Tej sa síce mimoriadnymi krokmi podarilo zabrániť a kvalita vôd nebola ohrozená, ale situácia je vážna, keďže nešlo o prvý takýto prípad.

Nie je akceptovateľné, aby nezodpovedný jedinec alebo skupina ľudí svojou hlúposťou a snahou ušetriť peniaze za správne likvidovanie nebezpečného odpadu ohrozovali životné prostredie aj zdravie a bezpečnosť ľudí v celom regióne,“ povedal generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Ako ďalej upozornil, vo štvrtok v noci museli zamestnanci BVS nasadiť mimoriadne opatrenia po tom, ako do čistiarne vo Vrakuni začali spolu s odpadovou vodou pritekať aj ropné látky. To znamenalo osadenie sorpčných hadov do žľabov a plné nasadenie nátokových žľabov pred biologickými linkami. V prípade, ak by ropné látky prenikli až do biologického stupňa čistenia odpadových vôd, hrozilo vážne poškodenie, až znefunkčnenie celého procesu a do vôd Malého Dunaja tak teoreticky mohla začať prúdiť znečistená voda. Tomu sa podarilo zabrániť napriek tomu, že do kanalizácie podľa odhadov BVS niekto vylial niekoľko sudov s ropnými látkami.

BVS bude spolupracovať s políciou na objasnení udalosti. V prípade dokázania viny jednotlivcovi hrozí za tento čin jeden až päť rokov vezenia. Ak by to vyšetrovateľ klasifikoval ako trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi, stúpne horná hranica sadzby až na osem rokov. „Za posledný rok a pol ide už o tretí podobný prípad a BVS pod mojím vedením podnikne všetky potrebné kroky, aby sme polícií pomohli nájsť vinníkov,“ povedal P. Olajoš. Podľa jeho slov je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že takéto nezodpovedné konanie môže mať katastrofálny dopad na životné prostredie aj kvalitu života ľudí a vyzýva každého, kto o tomto čine niečo vie, aby informoval políciu.

 

 
Aktualizované: 03.02.2020 14:47
TlačiťHore

Aktuality