BVS a obec Kittsee podpísali novú zmluvu o odvádzaní a čistení odpadových vôd

30.06.2017 Generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., (BVS) Ing Zsolt Lukáč, EMBA a starostka obce Kittsee Dr. Gabriele Nabinger dnes (30. júna 2017) podpísali novú zmluvu o odvádzaní a čistení odpadových vôd.

Nová zmluva (s účinnosťou od 1. júla 2017) garantuje rakúskym prihraničným obciam Kittsee, Edelstal a Pama odvádzanie a čistenie odpadových vôd na obdobie piatich rokov s opciou na ďalších päť, za cenových podmienok stanovených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

„Som rád, že sa nám podarilo dohodnúť na pokračovaní našej už bezmála polstoročie trvajúcej bezproblémovej spolupráci, pretože spracovanie odpadovej vody v modernej čistiarni odpadových vôd v Petržalke predstavuje pre uvedené obce najvýhodnejšie riešenie z kvalitatívneho, environmentálneho, technického i ekonomického hľadiska,“ uviedol generálny riaditeľ BVS. „Verím, že v najbližšom období dospejeme k obdobnej dohode aj s obcou Berg,“ dodal Lukáč.

 
Aktualizované: 30.06.2017 14:43
TlačiťHore

Aktuality