BVS navrhuje „rozvod“ v Infra Services

18.05.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť chce prevziať plnú kontrolu nad svojou dcérskou spoločnosťou Infra Services. Hlavnému mestu aj svojim akcionárom preto navrhne plán na „rozvod“ so spoločnosťou GGD Ivana Kmotríka, ktorá vlastní v Infra Services 49 percent akcií. Vďaka tomuto kroku bude môcť BVS okamžite začať s efektívnou opravou infraštruktúry, ktorá je v regióne BVS vo veľmi zanedbanom stave. Úspory, ktoré vzniknú zrušením nevýhodných zmlúv s Infra Services a transparentnými verejnými obstarávaniami, určite prevýšia náklady spojené s ukončením vzájomnej spolupráce s menšinovým akcionárom. Transakcia je preto samofinancovateľná prostredníctvom bankového úveru.

„Ak sa má BVS znova stať štandardnou a transparentnou spoločnosťou, je nevyhnutné úplne zmeniť usporiadanie vzťahov s Infra Services. Spravili sme si všetky domáce úlohy a zanalyzovali všetky možnosti, ako tento problém vyriešiť. Vyšlo nám, že pre BVS, akcionárov a aj ľudí v regióne BVS je najvýhodnejšie bezodkladné ovládnutie Infra Services,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Dnes je v regióne BVS po svojej technickej životnosti spolu takmer 500 kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí. Je preto potrebné každé euro, aby sa čo najskôr modernizovali rozvody, ktoré môžu každú chvíľku začať zlyhávať. BVS má na základe nevýhodných zmlúv z minulosti povinnosť všetky investičné akcie ponúknuť najprv spoločnosti Infra Services. Tá si na základe nevypovedateľných zmlúv vždy prihodí desaťpercentnú maržu, ak ich robí cez subdodávky. To predražuje opravu infraštruktúry a takisto znemožňuje BVS rokovať priamo so subdodávateľmi o získaní najlepšej hodnoty za peniaze.

Bezodkladné ukončenie vzťahu BVS a GGD v Infra Services je najlepším riešením, vďaka ktorému sa len v najbližších troch rokoch podarí opraviť o desať percent infraštruktúry viac. Minoritný akcionár si odnesie svoj vklad, ktorý do BVS v roku 2010 vložil. Za súhlas s „rozvodom“ dostane priemyselný areál, kde dnes Infra Services sídli, v hodnote zhruba 2,5 milióna eur. BVS ho však bude najbližšie tri roky využívať za nájomné jedno euro ročne. Hotovosť na účtoch sa rozdelí štandardným spôsobom podľa veľkosti podielu vo firme.

Žiadny rozvod nie je príjemný a musíme priznať, že nás to niečo bude stáť. Ale faktom je, že vďaka tomu budeme môcť oveľa lepšie robiť to, čo od nás ľudia aj akcionári očakávajú, a z pohľadu BVS sa táto operácia finančne oplatí,“ vysvetľuje P. Olajoš. Akcionári BVS aj poslanci mestského zastupiteľstva Bratislavy dostanú k dispozícií všetky dokumenty vysvetľujúce opodstatnenosť transakcie. Zároveň dostanú priestor na podrobné oboznámenie sa s transakciou na osobných stretnutiach s vedením BVS. V prípade, že poslanci aj akcionári urobia správne rozhodnutie a transakciu schvália, zmeny bude musieť schváliť aj protimonopolný úrad.

 
Aktualizované: 18.05.2020 09:41
TlačiťHore

Aktuality