Logo

Akcionári BVS dnes definitívne rozhodli o tom, že peniaze, ktoré ľudia zaplatia za vodné a stočné, ostanú v tomto regióne a budú investované do vodárenskej infraštruktúry. Máme pripravené projekty na modernizáciu vodovodov a kanalizácií, ktoré chceme rozbehnúť už počas tohto leta. Chcem zároveň veľmi pekne poďakovať aj všetkým akcionárom, ktorí nám týmto spôsobom vyjadrili opakovanú dôveru,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Dnešné rozhodnutie akcionárov BVS odsúhlasiť kúpu 49 percent akcií Infra Services je už tretím v poradí s rovnakým výsledkom. Pred mesiacom s transakciou takmer jednohlasne súhlasilo mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta Bratislava. Následne tiež veľkou väčšinou transakciu odsúhlasila aj Dozorná rada BVS. Posledné a právne záväzné však bolo rozhodnutie Valného zhromaždenia BVS.

BVS zaplatí za 49 percent akcií Infra Services súkromnej spoločnosti GGD 6 miliónov eur za akcie. Súčasťou transakcie je aj rozdelenie zostatku na účtoch spoločnosti podľa pomeru akcií, čo pre súkromníka aj BVS bude znamenať približne dva milióny eur. Predávajúci zároveň získa pozemok na Hraničnej ulici v Ružinove, ktorého hodnota je podľa znaleckých posudkov približne 2,5 milióna eur. „Som rád, že aj akcionári dnes svojím hlasovaním potvrdili názor, že táto dohoda je férová pre všetky strany. Všetky náklady, ktoré BVS takto vzniknú, sa nám vrátia v nasledujúcom dva a pol roku,“ upozornil P. Olajoš.