Bratislavská vodárenská spoločnosť získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

16.03.2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Bratislavská vodárenská spoločnosť sa tak môže zapojiť do činností v oblasti prírodných a technických vied.

„Rozvoj výskumu a vývoja je jednou z najlepších investícií. Naším cieľom je ochrana životného prostredia a neustále zlepšovanie našej práce. Preto sme požiadali o vydanie osvedčenia a som hrdý, že sme ho obdržali. V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pracujú kvalitní odborníci, ktorí svojimi vedomosťami, schopnosťami, zanietením a aj prostredníctvom zapojenia spoločnosti do výskumu a vývoja ešte väčšmi prispejú ku kvalite našich služieb,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Zsolt Lukáč.

Získané osvedčenie umožní BVS, ktorá chce byť lídrom vo vede a výskume v oblasti vodárenstva i vodného hospodárstva, uchádzať sa o prostriedky z fondov Európskej únie a z ďalších grantov na výskum a vývoj. Projekty zamerané na ochranu, úsporu i monitorovanie kvality pitnej vody následne podporia efektivitu i kvalitu činnosti spoločnosti.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

 
Aktualizované: 16.03.2017 13:37
TlačiťHore

Aktuality