Bratislavská vodárenská spoločnosť si pripomína Medzinárodný deň Dunaja

25.06.2019 Za Medzinárodný deň Dunaja bol 29. jún vyhlásený v roku 2004 Medzinárodnou komisiou pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR).

Práve 29. júna bol v roku 1994 v Sofii podpísaný „Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja“, ktorého cieľom je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Dnes si tak podunajské krajiny pripomínajú 25. výročie podpísania Dohovoru. Zároveň je tento deň oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja.

Podunajské krajiny sa už 15 rokov každoročne zapájajú do spoločných osláv cez rôzne spoločensko-kultúrne aktivity pre odbornú i laickú verejnosť, deti, mládež a dospelých, aby o krásach rieky Dunaj a potrebe jej ochrany informovali čo najširšie publikum. Oslavy sa tak týkajú vyše 80 miliónov obyvateľov krajín, ktorými Dunaj preteká. Týmto je 29. jún zároveň symbolom integrácie Európy.

Dunaj je druhou najdlhšou riekou Európy a najdlhšou riekou Európskej únie. Celková dĺžka je 2860 km, z toho 172 km na území Slovenska. Má rozlohu 817 000 km², čo predstavuje skoro desatinu celej Európy a zahŕňa spolu 18 krajín. Dunajská delta je navyše na zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO.

 

 

 

 
Aktualizované: 25.06.2019 13:21
TlačiťHore

Aktuality