Bezplatná analýza vzoriek vody

12.03.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť už tradične pri príležitosti Svetového dňa vody vykonáva bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.

Záujemcovia môžu 22. marca 2018 (štvrtok) v čase od 08.00 do 16.00 hod. priniesť vzorku vody do priestorov laboratórií BVS na Bojnickej ulici č. 6 v Bratislave (autobusy 53, 63, 65 a 96 – zastávka Vozovňa Trnávka - Bojnická).
POSTUP PRI ODBERE VZORKY:
1) 3 dcl plastovú fľašu niekoľkokrát dôkladne vypláchnite vodou. (Sklenené fľaše a nádoby nad pol litra nebudeme prijímať.)
2) Vodu nechajte cca 2 - 5 minút odtiecť dostatočne silným prúdom. Fľašu naplňte až po okraj tak, aby nad vrchnákom nebol takmer žiadny vzduch a uzavrite.
3) Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do laboratórií BVS (22. 3. 2018) na vyššie uvedenú adresu.
4) Každá fľaša bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok analýzy.

Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.bvsas.sk alebo sa môžete informovať na našom call centre na čísle 0850 123 122.

Výsledkom tohto orientačného rozboru nie je, že voda dosahuje kvalitu pitnej vody. Kompletný rozbor vody je spoplatnený a je možné si ho objednať formou písomnej objednávky prostredníctvom call centra.

 

 
Aktualizované: 12.03.2018 12:43
TlačiťHore

Aktuality