Bazény je potrebné napúšťať pomaly

17.06.2019 Napúšťanie bazénov pitnou vodou môže mať vplyv na kvalitu vody. Verejná vodovodná sieť totiž nie je primárne určená na tieto účely. Žiadame svojich odberateľov, aby pri napúšťaní bazénov postupovali podľa nasledovných odporúčaní:

Nakoľko sa vodovodné prípojky pre bazény využívajú len sezónne, je potrebné pred napúšťaním bazéna túto prípojku prepláchnuť, aby sa odstránili prípadné inkrusty a usadeniny, ktoré sa časom vytvorili a môžu spôsobiť zakalenie vody. Pri vysokej rýchlosti prúdenia vody môže zároveň dôjsť ku uvoľneniu inkrustov v potrubí verejného vodovodu a tým k zakaleniu vody a zároveň pri napúšťaní bazénov hrozí pokles tlaku vody, ktorý sa môže prejaviť u iných odberateľov. Preto BVS odporúča napúšťať bazén pomaly a mimo odberovej špičky, prednostne počas nočných hodín.

 

 

 
Aktualizované: 17.06.2019 10:18
TlačiťHore

Aktuality