Voda z verejného vodovodu je bezpečná

23.03.2020 Voda z verejného vodovodu je bezpečná. Podľa všetkých dostupných informácií je šíriaci sa koronavírus veľmi citlivý na dezinfekciu na báze chlóru, ktorá sa bežne pridáva do pitnej vody. Pitná voda z kohútika tak nemá potenciál stať sa prenášačom vírusu. Navyše spôsob ťažby vody z podzemných studní, ktoré využíva BVS, je z tohto pohľadu mimoriadne bezpečný, pretože voda prechádza podložím a počas tohto procesu sa prirodzene čistí. Ľudia sa preto nemusia báť používať vodu z verejných vodovodov.

 

Chcem uistiť verejnosť, že sme spravili všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sa ľudia mohli spoľahnúť na to, že voda, ktorú pijú a používajú na umývanie rúk je maximálne bezpečná“, povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Koronavírus je podľa aktuálne dostupných informácií na dezinfekciu chlórom ešte citlivejší ako viaceré patogény, ktoré sa z vody týmto spôsobom bežne odstraňujú. Laboratórium BVS aj v tejto mimoriadnej situácii, vykonáva kontrolu kvality dodávanej pitnej vody z vodárenských objektov a to v legislatívne predpísanom rozsahu sledovaných ukazovateľov kvality pitnej vody. Tieto fakty okrem Úradu verejného zdravotníctva potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá navyše zdôraznila, že doteraz nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdená ako zdroj prenosu tohto ochorenia.

Opatrenia, ktoré BVS prijala na boj proti koronavírusu, sú preto sústredné hlavne na ochranu svojich zamestnancov tak, aby boli vytvorené personálne zálohy v prípade nárastu chorobnosti. BVS preto už týždeň funguje v krízovom personálnom režime. V maximálne možnej miere je využívaný home office. Preorganizovali sa smeny na technických objektoch tak, aby sa minimalizovalo prípadné šírenie nákazy alebo sa vyškolil ďalší personál na obsluhu kľúčových činností v BVS. V rámci týchto opatrení by prichádzalo do úvahy napríklad aj operatívne nasadenie ľudí naprieč regiónom BVS alebo optimalizácia pracovných postupov tak, aby ich v prípade potreby mohli vykonávať aj menej početné skupiny zamestnancov.

BVS chce okrem týchto preventívnych opatrení rokovať s príslušnými inštitúciami o tom, aby boli v prípade podozrenia na koronavírus zamestnanci vodární, ako dodávateľ strategickej komodity testovaní prioritne. Cieľom je garantovať bezpečnú dodávku vody aj v prípade nárastu chorobnosti.

 

 
Aktualizované: 23.03.2020 14:34
TlačiťHore

Aktuality