Oznam o obmedzení poskytovaných služieb

31.07.2020 Vážení zákazníci, od 3. 8. 2020 nebudeme až do odvolania poskytovať zákresy a technické konzultácie v kontaktných centrách BVS v Senici a v Skalici.

Odporúčame vám overiť si pred návštevou kontaktného centra BVS prítomnosť technického pracovníka poskytujúceho zákresy a konzultácie telefonicky na tel. č. 0850 123 122 alebo písomne na adrese . Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť na možnosť aj naďalej posielať žiadosti o zákres z geografického informačného systému BVS elektronicky. V žiadosti zaslanej e-mailom na  pre identifikáciu uveďte katastrálne územie, parcelné číslo, mailový a telefonický kontakt.

Pri väčšom rozsahu územia je potrebné zaslať žiadosť v písomnej forme poštou na adresu našej spoločnosti.

 
Aktualizované: 31.07.2020 11:41
TlačiťHore

Aktuality