BVS zvládla náročnú situáciu na svojom dispečingu

16.12.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť prešla zaťažkávacou skúškou. V uplynulom týždni prekonala ochorenie COVD-19 takmer polovica zamestnancov centrálneho dispečingu BVS, ktorý je kľúčový pre bezproblémový chod dodávky pitnej vody a odkanalizovanie územia. Vďaka preventívnym opatreniam a výnimočnej obetavosti zvyšných zamestnancov dispečingu BVS sa tento krízový stav žiadnym spôsobom nedotkol fungovania vodární smerom k verejnosti. Táto situácia samozrejme nemala ani žiadny vplyv na kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom dispečingu BVS, ktorí sa k celej záležitosti postavili veľmi zodpovedne a boli v tejto krízovej situácii ochotní pracovať výrazne nad rámec svojich bežných povinností. Vďaka patrí aj výrobnému riaditeľovi Miroslavovi Kollárovi za preventívne a operatívne opatrenia, ktoré zásadným spôsobom prispeli k tomu, že sme zvládli aj takto extrémnu situáciu,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

V týchto dňoch sa už postupne jednotliví zamestnanci dispečingu vracajú z karantény do bežného pracovného nasadenia a situácia je tak stabilizovaná. Centrálny dispečing BVS je riadiace centrum kľúčových technológií, potrebných na výrobu a distribúciu pitnej vody a odkanalizovanie územia. Sídli v samostatnom objekte a aktuálne je funkčne aj prevádzkovo oddelený od zvyšku spoločnosti. Medzi hlavné preventívne opatrenia patrí rozdelenie jednotlivých pracovných kolektívov tak, aby sa predišlo ich stretávaniu a častejšia dezinfekcia priestorov.

Všetky kľúčové prevádzkové objekty BVS fungujú už od septembra v preventívnom ochrannom režime. To znamená, že boli prijaté všetky potrebné opatrenia na minimalizovanie šírenia vírusu v BVS a hlavne naprieč jednotlivými pracovnými kolektívmi. Výroba a distribúcia vody je tak aj vďaka týmto opatreniam maximálne bezpečná a kvalita pitnej vody je neustále kontrolovaná.

 
Aktualizované: 16.12.2020 11:19
TlačiťHore

Aktuality