Logo

„Napúšťanie bazéna predstavuje pre vodovodnú sieť záťaž. Ide o nárazový odber s veľkým objemom a verejná vodovodná sieť nie je primárne určená na tieto účely. Prosíme našich odberateľov, aby pri napúšťaní bazénov postupovali podľa nasledujúcich inštrukcií,“ uvádza generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Nakoľko sa vodovodné prípojky pre bazény využívajú len sezónne, je potrebné túto prípojku pred napúšťaním bazéna prepláchnuť, aby sa odstránili prípadné usadeniny, ktoré sa časom vytvorili a môžu spôsobiť zakalenie vody. Tento jav síce nemá vplyv na kvalitu vody, ale zákazníci sa na zakalenie vody niekedy sťažujú.

Pri vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dôjsť k uvoľneniu inkrustov v potrubí verejného vodovodu, a tým k zákalu vody. Zároveň pri napúšťaní bazénov hrozí pokles tlaku vody, ktorý sa môže prejaviť u iných odberateľov.

BVS preto odporúča napúšťať bazén pomaly a mimo odberovej špičky, prednostne počas nočných hodín. V letných mesiacoch odberová špička nastane obvykle ráno medzi 6.00 a 9.00 hodinou a potom večer medzi 19.00 a 22.00 hodinou.