11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 

Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní

13.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatne otestuje vzorky vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Kontaktné centrum v Bratislave už aj v mestskej časti Lamač

11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v Bratislave, v mestskej časti Lamač.
Nájdete nás v mestskej časti Lamač na adrese: Malokarpatské námestie 6518/11, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.
 

Pozastavenie preberania žiadostí

28.11.2018 BVS, a.s., pozastavuje v období od 01. 12. 2018 do 28. 2. 2019 preberanie podávaných žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky.
 

Kontaktné centrum Skalica na novej adrese

20.08.2018 Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že kontaktné centrum Skalica nájdete od 20. 8. 2018 na novej adrese: Potočná 108, Skalica 909 01.
Tešíme sa na vašu návštevu.
 

Kontaktné centrum Senec na novej adrese

13.08.2018 Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že kontaktné centrum Senec nájdete od 13. 8. 2018 na novej adrese: Námestie 1. mája 15/A, Senec.
 

BVS pristaví v hlavnom meste cisterny s pitnou vodou

31.07.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v spolupráci so samosprávou Hlavného mesta SR Bratislavy prijala v súvislosti s príchodom tropických dní mimoriadne opatrenia, ktoré majú pomôcť obyvateľom metropoly, ale aj jej návštevníkom, dodržiavať nevyhnutný pitný režim.
 

Obmedzenie poskytovania konzultácií a zákresov v KC Senec

31.07.2018 Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že v kontaktnom centre v Senci nebudeme poskytovať technické konzultácie a zákresy do 28. 9. 2018.
 

Úhyn rýb v Malom Dunaji nespôsobila čistiareň vo Vrakuni

14.06.2018 Zo strany Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., neboli do vodného toku Malého Dunaja vypustené fekálie ani žiadne iné znečistenie – čistiareň odpadových vôd vo Vrakuni bola prevádzkovaná v súlade s prevádzkovým poriadkom, manipulačným poriadkom a vodoprávnym rozhodnutím.
 

Stanovisko BVS k úhynu rýb v Malom Dunaji

11.06.2018 Úhyn rýb zaznamenaný na toku Malého Dunaja nebol spôsobený činnosťou Ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚČOV) Bratislava Vrakuňa.
 

Nové Všeobecné obchodné podmienky

06.06.2018 Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6. 6. 2018 boli vydané nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 6. 7. 2018.
 

Slnovrat na Dunaji 2018

28.05.2018 Priaznivci vody majú aj v roku 2018 príležitosť zažiť množstvo aktivít spojených s riekou Dunaj.
 

Zmena zákazníckych hodín v KC Malacky a Skalica

28.05.2018 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. 6. 2018 dochádza k zmene zákazníckych hodín určených pre zákresy a technické konzultácie v kontaktnom centre Malacky a Skalica.
 

Informačná povinnosť

24.05.2018 V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľa, Vám podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018 poskytujeme Informácie o spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré sú dostupné priamo na kontaktných centrách BVS, a.s. alebo na internetovej stránke BVS a.s. www.bvsas.sk v sekcii O nás – Ochrana osobných údajov.
 

Partnerstvo medzi BSK a BVS

03.05.2018 Bratislavský samosprávny kraj a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., podpísali vo štvrtok 3. mája 2018 Memorandum o vzájomnej spolupráci, v ktorom sa zaviazali k partnerstvu a obojstrannej komunikácii pri poskytovaní informácií a posilnení spolupráce.
 

Napúšťanie bazénov

23.04.2018 BVS žiada svojich odberateľov, aby pri napúšťaní bazéna postupovali podľa nasledovných odporúčaní:
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky