11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Oznámenie o pokračovaní montáží zariadení na diaľkové odpočty vodomerov

09.05.2019 V snahe zefektívniť a skvalitniť odpočty meracích zariadení zavádza naša spoločnosť diaľkové odpočty vodomerov. Zmluvní partneri BVS, a.s., u vybraných zákazníkov pokračujú v inštalácii zariadení, ktoré umožňujú automatický spôsob získavania odpočtov.
 

Obnovenie poskytovania konultácií a zákresov v KC Lamač

25.04.2019 Vážení zákazníci, s účinnosťou od 26. 4. 2019 budeme v kontaktnom centre Bratislava-Lamač poskytovať všetky služby v plnom rozsahu.
 

Bratislavská vodárenská spoločnosť Vás pozýva na Deň otvorených dverí

18.04.2019 V rámci tradičného podujatia Bratislavské mestské dni Vás počas víkendu 27. a 28. 4. 2019 pozývame do Vodárenského múzea a na ostrov Sihoť.
 

Valné zhromaždenie schválilo personálne zmeny vo svojich orgánoch

17.04.2019 Dňa 15. apríla 2019 sa v priestoroch Vodárenského múzea Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., (BVS) uskutočnilo mimoriadne rokovanie valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený návrh mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
 

Obmedzenie poskytovania konzultácií a zákresov v KC Bratislava-Lamač

12.04.2019 Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 15. 4. 2019 až do odvolania nebudeme v KC Lamač poskytovať technické konzultácie a zákresy z dôvodu práceneschopnosti technického pracovníka.
 

Obmedzenie poskytovania konzultácií a zákresov v KC Skalica

22.03.2019 Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že v kontaktnom centre v Skalici nebudeme z personálnych dôvodov od 1. 4. 2019 až do odvolania poskytovať technické konzultácie a zákresy.
 

Kompletné výsledky analýzy vzoriek vody 2019

21.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS, a.s.) pri príležitosti Svetového dňa vody opätovne vykonala bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní. Pracovníci laboratórií preverili 771 vzoriek na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť vody.
 

Zmena na poste generálneho riaditeľa BVS

15.03.2019 Na včerajšom (štvrtok, 14. marca 2019) rokovaní predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., (BVS) požiadal Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA o uvoľnenie z postu generálneho riaditeľa spoločnosti. Predstavenstvo BVS jeho žiadosti vyhovelo a následne výkonom funkcie generálneho riaditeľa poverilo výrobného riaditeľa Ing. Stanislava Beňa. Zsolt Lukáč pôsobil na poste generálneho riaditeľa BVS od decembra 2015.
 

Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní

13.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatne otestuje vzorky vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Kontaktné centrum v Bratislave už aj v mestskej časti Lamač

11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v Bratislave, v mestskej časti Lamač.
Nájdete nás v mestskej časti Lamač na adrese: Malokarpatské námestie 6518/11, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.
 

Pozastavenie preberania žiadostí

28.11.2018 BVS, a.s., pozastavuje v období od 01. 12. 2018 do 28. 2. 2019 preberanie podávaných žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky.
 

Kontaktné centrum Skalica na novej adrese

20.08.2018 Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že kontaktné centrum Skalica nájdete od 20. 8. 2018 na novej adrese: Potočná 108, Skalica 909 01.
Tešíme sa na vašu návštevu.
 

Kontaktné centrum Senec na novej adrese

13.08.2018 Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať, že kontaktné centrum Senec nájdete od 13. 8. 2018 na novej adrese: Námestie 1. mája 15/A, Senec.
 

BVS pristaví v hlavnom meste cisterny s pitnou vodou

31.07.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v spolupráci so samosprávou Hlavného mesta SR Bratislavy prijala v súvislosti s príchodom tropických dní mimoriadne opatrenia, ktoré majú pomôcť obyvateľom metropoly, ale aj jej návštevníkom, dodržiavať nevyhnutný pitný režim.
 

Obmedzenie poskytovania konzultácií a zákresov v KC Senec

31.07.2018 Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať, že v kontaktnom centre v Senci nebudeme poskytovať technické konzultácie a zákresy do 28. 9. 2018.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky