11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Dozorná rada BVS veľkou väčšinou schválila prevzatie kontroly nad Infra Services

08.06.2020 Osem z desiatich členov Dozornej rady BVS dnes schválilo plán na prevzatie úplnej kontroly v dcérskej spoločnosti BVS, Infra Services. Jeden člen dozornej rady sa zdržal a s plánom vytlačiť z bratislavských vodární súkromného investora nesúhlasil jeden hlasujúci. O zámere odkúpiť od súkromného investora menšinový podiel teraz bude rozhodovať Valné zhromaždenie BVS, ktoré má v tejto veci posledné slovo.
 

Kontaktné centrá BVS opäť otvorené

29.05.2020 Vážení zákazníci,
oznamujeme vám, že všetky kontaktné centrá BVS sú od 1. 6. 2020 opäť otvorené podľa platných zákazníckych hodín.
 

BVS navrhuje „rozvod“ v Infra Services

18.05.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť chce prevziať plnú kontrolu nad svojou dcérskou spoločnosťou Infra Services. Hlavnému mestu aj svojim akcionárom preto navrhne plán na „rozvod“ so spoločnosťou GGD Ivana Kmotríka, ktorá vlastní v Infra Services 49 percent akcií. Vďaka tomuto kroku bude môcť BVS okamžite začať s efektívnou opravou infraštruktúry, ktorá je v regióne BVS vo veľmi zanedbanom stave. Úspory, ktoré vzniknú zrušením nevýhodných zmlúv s Infra Services a transparentnými verejnými obstarávaniami, určite prevýšia náklady spojené s ukončením vzájomnej spolupráce s menšinovým akcionárom. Transakcia je preto samofinancovateľná prostredníctvom bankového úveru.
 

V odpadovej vode v regióne BVS sa prítomnosť SARS-CoV-2 nepreukázala

15.05.2020 Všetky testy na prítomnosť RNA vírusu SARS-Cov-2 v odpadovej vode na desiatich čistiarňach odpadových vôd v regióne BVS dopadli negatívne. Výsledky týchto testov podporujú zistenia z klasického testovania obyvateľstva, podľa ktorých vírus aktuálne nie je medzi ľuďmi vo väčšej miere rozšírený.
 

BVS obnovila technické činnosti

14.05.2020 Vážení zákazníci,
BVS opäť poskytuje činnosti svojich technických pracovníkov v štandardnom režime. Oddelenie vodovodných a kanalizačných prípojok zabezpečuje bez obmedzenia kontrolu plnenia technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, obnovujeme montáže a rekonštrukcie vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane montáže vodomerov a ich prekládok.
 

BVS vymení strážnu službu

13.05.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť po piatich rokoch vymení strážnu službu na všetkých svojich objektoch. Vodárenskú infraštruktúru v regióne už nebude strážiť SBS BONUL. Nová strážna služba DUG s.r.o. z Rimavskej Soboty, ako víťazný uchádzač predložila v transparentnom verejnom obstarávaní v porovnaní s ostatnými súťažiacimi, ale aj s predpokladanou cenou, výrazne lepšie cenové podmienky. Ročne oproti predpokladom BVS ušetrí 1,5 milióna eur. Rozdiel medzi ponukou prvého a druhého uchádzača prevýšil milión eur ročne.
 

Všetci testovaní zamestnanci BVS sú negatívni na COVID-19

05.05.2020 Každý, z takmer 200 testov kľúčových zamestnancov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, dopadol negatívne. Otestovaní boli kriticky dôležití ľudia, pracujúci na divíziách výroby a distribúcie vody, čistenia odpadových vôd, dispečingu a v laboratóriách BVS. Ich práca je nenahraditeľná pri dodávkach pitnej vody a jej následnom čistení.
 

Dlhšie odstaveným prevádzkam odporúča BVS vykonať preplach vnútorných rozvodov pitnej vody

05.05.2020 Opätovne spusteným prevádzkam v druhej a tretej fáze oživovania ekonomiky BVS odporúča, aby pred prvým použitím pitnej vody vykonali preplach vnútorných rozvodov na všetkých vodovodných batériách. Ide o preventívne opatrenie z dôvodu stagnácie vody v potrubí.
 

BVS preventívne otestuje takmer 200 svojich kľúčových zamestnancov

28.04.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť otestuje na vírus COVID-19 takmer 200 svojich kľúčových zamestnancov. Ide predovšetkým o ľudí pracujúcich na divíziách výroby a distribúcie vody, čistenia odpadových vôd, dispečingu a v laboratóriách BVS, ktoré odoberajú vzorky pitnej aj odpadovej vody. Tieto práce nie je možné vykonávať z domu. Testy, ktoré prebehnú v stredu a vo štvrtok v Bratislave, Malackách a v Trnave a pokryjú celý región, kde BVS pôsobí, budú pre zamestnancov bezplatné.
 

BVS zorganizovala stretnutie odborníkov k téme výskytu nového koronavírusu v odpadových vodách

27.04.2020 Nový koronavírus podobne ako iné vírusy je možné v niektorých prípadoch identifikovať v ľudských exkrementoch. Ide o komplikovanú tému, spájajúcu viaceré oblasti. Jej správne podchytenie však môže byť v súčasnej situácii prospešné. Bratislavská vodárenská spoločnosť preto v spolupráci s magistrátom hlavného mesta SR usporiadala multidisciplinárne odborné stretnutie odborníkov na tému prítomnosť a stanovenie vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách. Účastníci sa počas stretnutia zaoberali aj možnosťou, ako by bolo možné z vedeckého hľadiska prostredníctvom merania reziduálnych častíc množstva COVID-19 v odpadových vodách plošne mapovať mieru jeho výskytu v celej populácii, teda aj u tých ľudí, ktorí nemajú príznaky a zatiaľ neboli testovaní.
 

BVS znova otvorí záhradu Vodárenského múzea

23.04.2020 Od piatku 24. apríla od 13.00 bude pre verejnosť znovu otvorená záhrada Vodárenského múzea v bratislavskej Karlovej Vsi v prípade, ak to schváli krízový štáb BVS. Umožňuje to postupné rušenie protiepidemiologických opatrení zo strany štátu. Stále však bude treba dodržiavať všeobecné pravidlá bezpečnosti. Vyzývame preto ľudí, aby dodržiavali od seba dvojmetrový odstup, nevytvárali skupinky a predovšetkým nosili v priestoroch Vodárenskej záhrady rúška. Zároveň upozorňujeme verejnosť, že na základe rozhodnutia krízového štábu BVS nemôže spolu so záhradou otvoriť pre verejnosť aj toalety.
 

Dozor na vodárenskom zdroji na Sihoti je posilnený aj políciou

17.04.2020 Bratislava 17. apríl 2020 – Slnečné počasie a nízka hladina Dunaja sa prejavili vo zvýšenom pohyb ľudí na vodárenskom zdroji na ostrove Sihoť. Bratislavská vodárenská spoločnosť preto už počas uplynulého víkendu intenzívne spolupracovala s políciou na dodržiavaní zákona a z prísne chráneného územia vykázala viacero osôb, ktoré tam nemali čo hľadať. Všetky vodárenské zdroje sú vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v sprísnenom režime a pohyb na nich je striktne obmedzený aj pre zamestnancov BVS. Vyzývame preto ľudí, aby boli zodpovední, neporušovali pravidlá a nevstupovali do ochranných pásiem vodárenských zdrojov. Na dodržiavaní týchto pravidiel bude BVS aj počas nasledujúcich dní spolupracovať s políciou.
 

Oznamovanie porúch počas pandémie

16.04.2020 Vážení zákazníci,
pokiaľ ste v karanténe alebo v domácnosti s osobou v karanténe, resp. ste pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, prosíme o oznámenie tejto skutočnosti už pri nahlasovaní poruchy, ktorej opravu je nevyhnutné realizovať v takomto priestore. Ide najmä o poruchy vodomerov, ktoré sú vo vlastníctve BVS a sú umiestnené v interiéri.
 

Obmedzenia poskytovaných služieb

03.04.2020 Vážení zákazníci, obmedzenia, ktoré prijala BVS na ochranu zákazníkov a zamestnancov spoločnosti v súvislosti s koronavírusom, sú platné až do odvolania. Služby naďalej poskytujeme elektronicky.
 

Voda z verejného vodovodu je bezpečná

23.03.2020 Voda z verejného vodovodu je bezpečná. Podľa všetkých dostupných informácií je šíriaci sa koronavírus veľmi citlivý na dezinfekciu na báze chlóru, ktorá sa bežne pridáva do pitnej vody. Pitná voda z kohútika tak nemá potenciál stať sa prenášačom vírusu. Navyše spôsob ťažby vody z podzemných studní, ktoré využíva BVS, je z tohto pohľadu mimoriadne bezpečný, pretože voda prechádza podložím a počas tohto procesu sa prirodzene čistí. Ľudia sa preto nemusia báť používať vodu z verejných vodovodov.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky