11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 

Oznam o obmedzení poskytovaných služieb

31.07.2020 Vážení zákazníci, od 3. 8. 2020 nebudeme až do odvolania poskytovať zákresy a technické konzultácie v kontaktných centrách BVS
v Senici a v Skalici.
 

BVS je jediným akcionárom Infra Services

29.07.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť sa 15. júla 2020 stala jediným akcionárom dcérskej spoločnosti Infra Services, a. s. Po viac ako desiatich rokoch pôsobenia súkromných investorov prevzala BVS v dcérskej spoločnosti Infra Services plnú kontrolu. Vďaka tomuto kroku bude môcť BVS okamžite začať s efektívnou opravou infraštruktúry.
 

Koronakríza neovplyvnila spotrebu vody v regióne BVS

24.07.2020 Za prvých šesť mesiacov roku 2020 sa v regióne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti „vyrobilo“ o 367 tisíc metrov kubických vody viac ako v rovnakom období minulého roku. Ide o približne 1,2 percentný nárast, ktorý potvrdil prvé odhady BVS, že epidémia COVID-19 nebude mať v tomto regióne priamy dopad na celkovú spotrebu vody.
 

Oznam

23.07.2020 Vážení zákazníci, dovoľte nám informovať vás, že v utorok 28. 7. 2020 bude Kontaktné centrum Lamač z dôvodu prerušenej distribúcie elektriny zatvorené. Za porozumenie ďakujeme.
 

Konzultácie a zákresy poskytujeme bez obmedzenia

01.07.2020 Vážení zákazníci, od 1. 7. 2020 poskytujeme zákresy a technické konzultácie na všetkých kontaktných centrách BVS počas hodín určených pre zákresy a technické konzultácie.
 

BVS kúpi akcie Infra Services

29.06.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť kúpi 49 percent akcií Infra Services a stane sa jediným akcionárom v tejto spoločnosti. Dnes o tom na mimoriadnom valnom zhromaždení veľkou väčšinou 94,5 percent hlasov rozhodli akcionári BVS. Po viac ako desiatich rokoch účasti súkromných investorov v dodávke pitnej vody a odkanalizovaní regiónu BVS sa končí táto kapitola spolupráce. Po tom, ako prebehnú všetky formality, bude mať plnú zodpovednosť a aj tržby z vodárenskej infraštruktúry pod kontrolou BVS.
 

Bazény napúšťajte pomaly

11.06.2020 Pokiaľ plánujete v blízkej dobe vzhľadom na otepľujúce sa počasie napustiť bazén, venujte pozornosť nasledovným odporúčaniam.
 

Dozorná rada BVS veľkou väčšinou schválila prevzatie kontroly nad Infra Services

08.06.2020 Osem z desiatich členov Dozornej rady BVS dnes schválilo plán na prevzatie úplnej kontroly v dcérskej spoločnosti BVS, Infra Services. Jeden člen dozornej rady sa zdržal a s plánom vytlačiť z bratislavských vodární súkromného investora nesúhlasil jeden hlasujúci. O zámere odkúpiť od súkromného investora menšinový podiel teraz bude rozhodovať Valné zhromaždenie BVS, ktoré má v tejto veci posledné slovo.
 

Kontaktné centrá BVS opäť otvorené

29.05.2020 Vážení zákazníci,
oznamujeme vám, že všetky kontaktné centrá BVS sú od 1. 6. 2020 opäť otvorené podľa platných zákazníckych hodín.
 

BVS navrhuje „rozvod“ v Infra Services

18.05.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť chce prevziať plnú kontrolu nad svojou dcérskou spoločnosťou Infra Services. Hlavnému mestu aj svojim akcionárom preto navrhne plán na „rozvod“ so spoločnosťou GGD Ivana Kmotríka, ktorá vlastní v Infra Services 49 percent akcií. Vďaka tomuto kroku bude môcť BVS okamžite začať s efektívnou opravou infraštruktúry, ktorá je v regióne BVS vo veľmi zanedbanom stave. Úspory, ktoré vzniknú zrušením nevýhodných zmlúv s Infra Services a transparentnými verejnými obstarávaniami, určite prevýšia náklady spojené s ukončením vzájomnej spolupráce s menšinovým akcionárom. Transakcia je preto samofinancovateľná prostredníctvom bankového úveru.
 

V odpadovej vode v regióne BVS sa prítomnosť SARS-CoV-2 nepreukázala

15.05.2020 Všetky testy na prítomnosť RNA vírusu SARS-Cov-2 v odpadovej vode na desiatich čistiarňach odpadových vôd v regióne BVS dopadli negatívne. Výsledky týchto testov podporujú zistenia z klasického testovania obyvateľstva, podľa ktorých vírus aktuálne nie je medzi ľuďmi vo väčšej miere rozšírený.
 

BVS obnovila technické činnosti

14.05.2020 Vážení zákazníci,
BVS opäť poskytuje činnosti svojich technických pracovníkov v štandardnom režime. Oddelenie vodovodných a kanalizačných prípojok zabezpečuje bez obmedzenia kontrolu plnenia technických podmienok pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, obnovujeme montáže a rekonštrukcie vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane montáže vodomerov a ich prekládok.
 

BVS vymení strážnu službu

13.05.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť po piatich rokoch vymení strážnu službu na všetkých svojich objektoch. Vodárenskú infraštruktúru v regióne už nebude strážiť SBS BONUL. Nová strážna služba DUG s.r.o. z Rimavskej Soboty, ako víťazný uchádzač predložila v transparentnom verejnom obstarávaní v porovnaní s ostatnými súťažiacimi, ale aj s predpokladanou cenou, výrazne lepšie cenové podmienky. Ročne oproti predpokladom BVS ušetrí 1,5 milióna eur. Rozdiel medzi ponukou prvého a druhého uchádzača prevýšil milión eur ročne.
 

Všetci testovaní zamestnanci BVS sú negatívni na COVID-19

05.05.2020 Každý, z takmer 200 testov kľúčových zamestnancov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, dopadol negatívne. Otestovaní boli kriticky dôležití ľudia, pracujúci na divíziách výroby a distribúcie vody, čistenia odpadových vôd, dispečingu a v laboratóriách BVS. Ich práca je nenahraditeľná pri dodávkach pitnej vody a jej následnom čistení.
 

Dlhšie odstaveným prevádzkam odporúča BVS vykonať preplach vnútorných rozvodov pitnej vody

05.05.2020 Opätovne spusteným prevádzkam v druhej a tretej fáze oživovania ekonomiky BVS odporúča, aby pred prvým použitím pitnej vody vykonali preplach vnútorných rozvodov na všetkých vodovodných batériách. Ide o preventívne opatrenie z dôvodu stagnácie vody v potrubí.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky