11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Zmena ceny za vodné a stočné od 1. januára 2014

19.12.2013 Vážený zákazník,
dovoľujeme si vám oznámiť, že od 1. 1. 2014 vstupujú do platnosti nové ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0091/2014/V.
 

Výpadok telefónnej siete

22.11.2013 Vážení zákazníci, z dôvodu prác na zariadeniach záložného napájania elektrickou energiou areálu generálneho riaditeľstva na Prešovskej ulici, si vás dovoľujeme upozorniť na možný výpadok telefónnej siete v BVS, a.s., dnes 22. 11. 2013, v čase od 12:00 do približne 18:00.
 

Označovanie porúch

24.10.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť v spolupráci s dcérskou firmou Infra Services začala od konca septembra pri odstraňovaní porúch na vodovodnom potrubí umiestňovať informačné tabule na cesty, ktoré pomôžu identifikovať vykonávané práce.
 

Pozor, zmena cenníka výkonov a služieb od 15. 10. 2013!!!

15.10.2013 Vážení zákazníci,
oznamujeme vám, že od 15. 10. 2013 dochádza k zmenám v cenníku výkonov a služieb.
 

Nefunkčný mail sluzby@bvsas.sk

25.09.2013 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si vás upozorniť, že od popoludňajších hodín dňa 23. 09. 2013 nie je možné prijímať ani odosielať e-maily na sluzby@bvsas.sk.
 

Výpadok telefónnej siete

25.07.2013 Vážení zákazníci, z dôvodu potrebného technického zásahu na telefónnej ústredni si vás dovoľujeme upozorniť na výpadok telefónnej siete v BVS, a.s., ktorý bude dnes 25. 07. 2013, v čase od 16:00 do približne 17:00.
 

Hlásenie porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti

19.07.2013 Vážení zákazníci, dňom 19. 07. 2013 uviedla Bratislavská vodárenská spoločnosť do prevádzky zariadenie IVR (Interactive voice response) pre efektívnejšie hlásenie porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti.
 

Povodne a pripravované opatrenia v súvislosti so záplavami

05.06.2013 Dodávka pitnej vody pre všetky mestské časti v súčasnosti funguje. BVS monitoruje kvalitu vody v studniach na Sihoti prakticky online. V prípade zistenia, že sa studňa kontaminuje, okamžite ju zatvárame.
 

Predkladanie žiadostí

26.03.2013 Vážení zákazníci,
pri podávaní žiadosti "Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vodovodnej a kanalizačnej prípojky",
 

Výsledky bezplatného rozboru vzoriek vody

26.03.2013 Vážení zákazníci,
tu nájdete kompletné výsledky bezplatnej analýzy vzoriek vody zo dňa 25. - 27. 3. 2013.
 

Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní

18.03.2013 Vážení zákazníci,
aj tento rok sme pre Vás pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Zmena tlačiva

31.01.2013 Vážení zákazníci,
s účinnosťou od 01. 02. 2013 dochádza k zmene tlačiva Žiadosť o vyjadrenie.
 

Zmena cien za vodné a stočné

14.01.2013 Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. 1. 2013 vstupujú do platnosti nové ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0099/2013/V.
 

Zákaznícky časopis

12.12.2012 Vážení zákazníci, pripravili sme si pre vás novinku v podobe zákazníckeho časopisu.
 

Nové zákaznícke centrum otvorené

19.11.2012 Vážení zákazníci, dňa 19. 11. 2012 sme pre Vás otvorili novozrekonštruované priestory na Prešovskej 48 v Bratislave.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky