11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Nový Cenník výkonov a služieb BVS

01.10.2014 Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás upozorniť, že od 01. 10. 2014 vstúpil do platnosti nový Cenník výkonov a služieb BVS, a. s.
 

Zavádzanie diaľkových odpočtov vodomerov v Petržalke

24.09.2014 Vážení zákazníci, v rámci realizácie pilotného projektu implementácie tzv. diaľkových odpočtov vodomerov v oblasti Bratislava-Petržalka, dochádza v posledných týždňoch k výmene vodomerov a následnej montáži SMART zariadenia ku každému vodomeru, ktoré umožní realizovať BVS odpočty vodomeru bez nutnosti sprístupnenia vodomernej šachty zo strany zákazníka. Zákazník tak bude sprístupňovať vodomer len v prípade technických alebo legislatívnych požiadaviek pre ich výmenu t. j. v intervale raz za 6 rokov.
 

Elektronická faktúra v BVS

09.09.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., v spolupráci so spoločnosťou Zelená pošta s. r. o. poskytuje možnosť zriadiť si elektronickú faktúru. Registračné kódy UID a PIN nájdete na prvej strane vašej faktúry. Pomocou týchto kódov sa môžete zaregistrovať na portáli Zelenej pošty www.zelenaposta.sk.
 

Celoslovesnká súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov

08.09.2014 Vážení zákazníci, už tento štvrtok 11. septembra 2014 v čase od 9:00 do 13:30 hod. sa na Námestí M. R. Štefánika, uskutoční hlavná časť programu určená pre širokú verejnosť – súťaž tímov reprezentujúcich 10 vodárenských spoločností. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
 

Nový generálny riaditeľ

24.07.2014 Ing. Stanislav Beňo sa stal generálnym riaditeľom a nahradil tak vo funkcii odchádzajúceho riaditeľa Ing. Radoslava Jakaba.
 

Ospravedlnenie

22.07.2014 Vážení zákazníci,
počas mesiaca jún boli distribuované obálky s chybne uvedenou adresou našej spoločnosti, za čo sa vám ospravedlňujeme.
 

29. jún - Medzinárodný deň Dunaja

19.06.2014 29. jún je Medzinárodný deň Dunaja. Pri tejto príležitosti BVS organizuje prednášku o vode a ďalšie zaújimavé aktivity na Magio pláži. Tešíme sa na vás 29. 06. 2014 o 15:00!
 

Nové Všeobecné obchodné podmienky

30.05.2014 Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás informovať, že 1. 6. 2014, boli vydané nové Všeobecné obchodné podmienky, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. 7. 2014.
 

Diskusné fórum o vode

13.05.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť a Vodárenske múzeum sú generálnym partnerom Diskusného fóra o vode organizovaným Inštitútom pre rozvoj Bratislavského kraja.
 

Výsledky bezplatnej analýzy vzoriek vody

25.03.2014 Vážení zákazníci, ďakujeme vám za prejavený záujem o naše tradičné jarné podujatie - bezplatný rozbor vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Stanovisko BVS k poplatku 3.7.2 cenníka výkonov a služieb

25.03.2014 V zmysle § 26 bodu 1 písm. h) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, má odberateľ povinnosť oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod.
 

Bezplatná analýza vzoriek vody

18.03.2014 Vážení zákazníci, pri príležitosti Svetového dňa vody sme pre vás aj v tomto roku pripravili bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Mail opäť funkčný

09.01.2014 Vážení zákazníci,
e-mail sluzby@bvsas.sk je opäť funkčný. Ďakujeme za trpezlivosť.
 

Výpadok e-mailovej komunikácie

09.01.2014 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si vás upozorniť, že od 08. 01. 2014 nie je možné prijímať ani odosielať e-maily na sluzby@bvsas.sk.
 

Zmena zákazníckych hodín počas sviatkov

19.12.2013 Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať o zmene zákazníckych hodín počas vianočných a novoročných sviatkov v našich zákaznícky centrách Bratislava, Senica a na call centre. Viac informácii nájdete v nasledujúcej tabuľke.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky