11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 

Diskusné fórum o vode

13.05.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť a Vodárenske múzeum sú generálnym partnerom Diskusného fóra o vode organizovaným Inštitútom pre rozvoj Bratislavského kraja.
 

Výsledky bezplatnej analýzy vzoriek vody

25.03.2014 Vážení zákazníci, ďakujeme vám za prejavený záujem o naše tradičné jarné podujatie - bezplatný rozbor vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Stanovisko BVS k poplatku 3.7.2 cenníka výkonov a služieb

25.03.2014 V zmysle § 26 bodu 1 písm. h) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, má odberateľ povinnosť oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod.
 

Bezplatná analýza vzoriek vody

18.03.2014 Vážení zákazníci, pri príležitosti Svetového dňa vody sme pre vás aj v tomto roku pripravili bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Mail opäť funkčný

09.01.2014 Vážení zákazníci,
e-mail sluzby@bvsas.sk je opäť funkčný. Ďakujeme za trpezlivosť.
 

Výpadok e-mailovej komunikácie

09.01.2014 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si vás upozorniť, že od 08. 01. 2014 nie je možné prijímať ani odosielať e-maily na sluzby@bvsas.sk.
 

Zmena zákazníckych hodín počas sviatkov

19.12.2013 Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať o zmene zákazníckych hodín počas vianočných a novoročných sviatkov v našich zákaznícky centrách Bratislava, Senica a na call centre. Viac informácii nájdete v nasledujúcej tabuľke.
 

Zmena ceny za vodné a stočné od 1. januára 2014

19.12.2013 Vážený zákazník,
dovoľujeme si vám oznámiť, že od 1. 1. 2014 vstupujú do platnosti nové ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktoré pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a. s., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím č. 0091/2014/V.
 

Výpadok telefónnej siete

22.11.2013 Vážení zákazníci, z dôvodu prác na zariadeniach záložného napájania elektrickou energiou areálu generálneho riaditeľstva na Prešovskej ulici, si vás dovoľujeme upozorniť na možný výpadok telefónnej siete v BVS, a.s., dnes 22. 11. 2013, v čase od 12:00 do približne 18:00.
 

Označovanie porúch

24.10.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť v spolupráci s dcérskou firmou Infra Services začala od konca septembra pri odstraňovaní porúch na vodovodnom potrubí umiestňovať informačné tabule na cesty, ktoré pomôžu identifikovať vykonávané práce.
 

Pozor, zmena cenníka výkonov a služieb od 15. 10. 2013!!!

15.10.2013 Vážení zákazníci,
oznamujeme vám, že od 15. 10. 2013 dochádza k zmenám v cenníku výkonov a služieb.
 

Nefunkčný mail sluzby@bvsas.sk

25.09.2013 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si vás upozorniť, že od popoludňajších hodín dňa 23. 09. 2013 nie je možné prijímať ani odosielať e-maily na sluzby@bvsas.sk.
 

Výpadok telefónnej siete

25.07.2013 Vážení zákazníci, z dôvodu potrebného technického zásahu na telefónnej ústredni si vás dovoľujeme upozorniť na výpadok telefónnej siete v BVS, a.s., ktorý bude dnes 25. 07. 2013, v čase od 16:00 do približne 17:00.
 

Hlásenie porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti

19.07.2013 Vážení zákazníci, dňom 19. 07. 2013 uviedla Bratislavská vodárenská spoločnosť do prevádzky zariadenie IVR (Interactive voice response) pre efektívnejšie hlásenie porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti.
 

Povodne a pripravované opatrenia v súvislosti so záplavami

05.06.2013 Dodávka pitnej vody pre všetky mestské časti v súčasnosti funguje. BVS monitoruje kvalitu vody v studniach na Sihoti prakticky online. V prípade zistenia, že sa studňa kontaminuje, okamžite ju zatvárame.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky