11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Ukončenie obmedzenia užívania pitnej vody

21.08.2015 Vzhľadom k zlepšeniu podmienok a bilancie vody vo vodovodnom systéme v dotknutých mestách a obciach oznamujeme, že pominul dôvod na ďalšie trvanie opatrení na základe § 36, ods. 7, písm. b) zákona 442/2002 Z.z., ktorými sa malo zakázať používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad a trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ostatných činností neslúžiacich k pitným a hygienickým účelom. Opatrenie je možné ukončiť vo všetkých dotknutých oblastiach hneď.
 

Zmena zákazníckych hodín pre zákresy a technické konzultácie od 01. 09. 2015 v kontaktných centrách v Pezinku a v Senci

13.08.2015 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu zákazníckych hodín od 01. 09. 2015 pre zákresy a technické konzultácie na kontaktných centrách v Pezinku a v Senci.
 

Zhodnotenie generálneho pardonu za odvádzanie vôd z povrchového odtoku

20.07.2015 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je odvádzanie zrážkových vôd. Zrážkové vody, ktoré z povrchových plôch odtekajú do verejnej kanalizácie a vstupujú do čistiaceho
procesu v BVS, majú vplyv na náklady spoločnosti a jej cenotvorbu. V objemovom vyjadrení ide ročne o milióny metrov kubických vody a státisíce eur potrebných na jej spracovanie.
 

Nové číslo zákazníckeho časopisu SVET VODY

10.06.2015 Vážení zákazníci, prinášame vám nové číslo zákazníckeho časopisu SVET VODY 01/2015, ktorý pre vás pripravujeme už štvrtý rok.
 

Noc múzeí a galérií už túto sobotu - 16. 5. 2015

13.05.2015 Vodárenské múzeum vás srdečne pozýva do svojich expozícii už túto sobotu - 16. 5. 2015 od 12:00 hod. do 18:00 hod. v rámci podujatia Noc múzeí a galérií.
 

Deň otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu

20.04.2015 Vážení zákazníci, srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25. - 26. 4. 2015 vo Vodárenskom múzeu na Devínskej ceste č. 1.
 

Výsledky analýzy vzoriek vody 2015

24.03.2015 Vážení zákazníci, ďakujeme vám za prejavený záujem o naše tradičné jarné podujatie - bezplatný rozbor vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Bezplatná analýza vzoriek vody

09.03.2015 Vážení zákazníci, pri príležitosti Svetového dňa vody sme pre vás aj v tomto roku pripravili bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Prvý bratislavský AQUAFEST - 21. marca

25.02.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť organizuje 21. marca 2015 prvý bratislavský AQUAFEST.
 

Nové kontaktné centrum už aj v Malackách

04.02.2015 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 16. 2. 2015 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v Malackách.
 

Generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie predĺžený do 31. januára 2015

29.12.2014 Vážení zákazníci, dovoľujeme si vám oznámiť, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, z dôvodu mimoriadneho záujmu zo strany zákazníkov, predlžuje Generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie až do 31. januára 2015.
 

Zmena zákazníckych hodín počas vianočných a novoročných sviatkov

18.12.2014 Vážení zákazníci, dovoľujeme si vás informovať o zmene zákazníckych hodín počas vianočných a novoročných sviatkov v našich kontaktných centrách v Bratislave, Pezinku, Senci, Senici, Skalici a na call centre. Viac informácii nájdete v nasledujúcej tabuľke.
 

Otvárame nové kontaktné centrá!

28.11.2014 Vážení zákazníci,
oznamujeme vám, že dňa 01. 12. 2014 pre vás otvárame nové kontaktné centrá v Pezinku a Senci. Adresy uvedených centier vrátane zákazníckych hodín nájdete v sekcii Kontakty.
 

Generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie

03.11.2014 Vážení zákazníci, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (ďalej len „BVS“), v období od 1. novembra do 31. decembra 2014 umožňuje svojim zákazníkom nahlásiť neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, prípadne zmenu plôch určených na ich vypúšťanie do verejnej kanalizácie.
 

Výpadok e-mailovej komunikácie

27.10.2014 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si vás upozorniť, že od 27. 10. 2014 nie je možné prijímať ani odosielať e-maily na sluzby@bvsas.sk.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky