11.02.2019 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že dňa 18. 2. 2019 pre vás otvárame nové kontaktné centrum v mestskej časti Lamač. Nájdete nás v mestskej časti Lamač na ulici: Malokarpatské námestie 11/6518, 841 03 Bratislava. Podrobnejšie informácie vrátane zákazníckych hodín nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo v sekcii Zákaznícka zóna/Kontaktné centrá.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Napúšťanie bazénov

15.05.2017 Napúšťanie bazénov pitnou vodou môže mať vplyv na jej kvalitu. Verejná vodovodná sieť totiž nie je primárne určená na tieto účely.
 

Laureátom Ceny VISIO 2020 sa stal projekt BVS Modrá škola – voda pre budúcnosť

24.04.2017 Cena VISIO 2020 je cenou časopisu EUROSTAV, ktorú od roku 2011 udeľuje Vydavateľstvo EUROSTAV a redakčná rada Časopisu EUROSTAV za najvýznamnejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavy za uplynulé obdobie. Tento rok sa táto prestížna cena udeľovala už po šiesty krát. Laureátom Ceny VISIO 2020 za rok 2016/2017 sa stal osvetový projekt Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Modrá škola – voda pre budúcnosť.
 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a Výskumný ústav vodného hospodárstva podpísali dohodu o odbornej a vedecko-výskumnej spolupráci

19.04.2017 V stredu, 19. apríla 2017, uzavreli Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) a Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) Kooperačnú Rámcovú zmluvu o odbornej a vedecko-výskumnej spolupráci v oblasti zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania, čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi.
 

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí

10.04.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť sa aj v tomto roku zapojí do podujatia Bratislavské mestské dni.
 

Obmedzenie poskytovania konzultácií a zákresov v KC Senica a Skalica

31.03.2017 Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že až do odvolania nebudeme poskytovať konzultácie a zákresy verejných vodovodov a verejných kanalizácií v kontaktnom centre v Senici a Skalici.
 

Oznam o technickej odstávke

30.03.2017 Vážení zákazníci,
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31. 3. 2017 od 14.00 hod. budú z technických príčin call centrum a kontaktné centrá zatvorené.
 

Kompletné výsledky bezplatnej analýzy vzoriek vody

23.03.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marca) opätovne vykonala bezplatné analýzy vzoriek vody z domácich studní. Pracovníci laboratórií BVS preverili 1395 vzoriek, v ktorých zisťovali prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť vody.
 

BVS na veľtrhu CONECO v stánku osvieži návštevníkov

20.03.2017 Tradičného veľtrhu CONECO v bratislavskej Inchebe sa zúčastní aj Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS). V poradí 38. ročník podujatia sa začína na Svetový deň vody – 22. marca a potrvá do soboty 25. marca. Súčasťou veľtrhu je aj špecializovaná sekcia s názvom „VODA pre zmenu“, ktorá predstavuje riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva.
 

Bratislavská vodárenská spoločnosť získala Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

16.03.2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Bratislavská vodárenská spoločnosť sa tak môže zapojiť do činností v oblasti prírodných a technických vied.
 

Reklamačný poriadok

15.03.2017 Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15. 3. 2017 bol vydaný Reklamačný poriadok.
 

Nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd

15.03.2017 Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15. 3. 2017 boli vydané nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 14. 4. 2017.
 

Oslávte s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou Svetový deň vody

14.03.2017 Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) mimoriadne predĺži otváracie hodiny Vodárenského múzea BVS a ponúkne bezplatný rozbor vody zo studní.
 

Bezplatná analýza vzoriek vody

13.03.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., už tradične pri príležitosti Svetového dňa vody vykonáva bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.
 

Motivujeme žiakov vybrať si povolanie v oblasti vodárenstva

02.03.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť motivuje žiakov základných a stredných škôl k výberu povolania v oblasti vodárenstva.
 

Aktualizovaný cenník

02.03.2017 Ceny vo vodohospodárskom odvetví a podmienky ich uplatňovania upravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláškou ÚRSO č. 21/2017 Z. z. z 13. februára 2017, ktorá nadobudla účinnosť 16. februára 2017.
 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 
 
 
Aktualizované: 11.02.2019 14:59
TlačiťHore

Slovensky