Sme tu pre vás už 130. rokov

Bratislavská vodárenská spoločnosť vo februári 2016 oslávila 130 výročie vzniku prvej mestskej vodárne, s čím sa spája aj začiatok verejného zásobovania hlavného mesta Bratislava. Tento kus histórie robí našu spoločnosť výnimočnou.

Voda ako vzácny prírodný zdroj je neoceniteľnou súčasťou nášho každodenného života a má veľký vplyv na jeho kvalitu. Je úžasné, že neustále sa vyvíjajúci a zdokonaľujúci spôsob zásobovania nás priviedol k momentu, kedy otočíme vodovodným kohútikom v kuchyni, kúpeľni, či záhradke a môžeme sa napiť kvalitnej pitnej vody. Pozrime sa na krátky prierez histórie vodárenstva.

Dňa 25. augusta 1884 sa začali práce na stavbe prvého mestského vodovodu pre Bratislavu. Oficiálne bol bratislavský vodovod spustený do plnej prevádzky 4. februára 1886. Voda bola do vodárenského systému dodávaná zo studne na ostrove Sihoť. Zo sihotskej studne sa voda dopravovala cez rameno Dunaja pomocou 400 mm širokého a 1772 metrov dlhého násoskového potrubia až do zbernej studne patriacej k Hlavnej čerpacej stanici v Karlovej Vsi. Čerpacia stanica slúžila na čerpanie vody zo studne, distribúciu vody do mesta a na zásobovanie hlavného vodojemu. Hlavné tlakové potrubie s priemerom 35 cm vychádzajúce z Hlavnej čerpacej stanice dopravovalo vodu po Karloveskej ceste, pozdĺž dunajského nábrežia až po Rybné námestie (Haltér). Odtiaľ sa potrubie rozvetvovalo na menšie zásobovacie potrubie smerujúce do nižšie položených častí mesta a na tlakové potrubie s priemerom 30 cm dodávajúce vodu do vodojemu na dnešnej Mudroňovej ulici (Császár út).Hlavné tlakové potrubie vedúce z čerpacej stanice po Rybné námestie malo dĺžku 3460 metra a z Rybného námestia do vodojemu 2230 metrov. Hlavné potrubie zároveň slúžilo aj ako distribučné, keďže boli na neho napojené uličné rozvody. Pre účely hasenia požiarov bol vodovod vybavený požiarnymi hydrantmi. Vodovodnú sieť v roku 1886 tvorili potrubia s celkovou dĺžkou 37 316 metrov, 291 hydrantov a 156 uzatvárateľných ventilov posúvačov. Zásobovaných bolo vtedy 17 500 obyvateľov Bratislavy.

 
Aktualizované: 23.03.2016 21:50
TlačiťHore

130. ROKOV BRATISLAVSKÉHO VODOVODU