Logo
Úvod Poruchy a odstávky Senica, Vajanského, P. Tótha, Agátová - 04.10.2022

Zverejnené 09.09.2022 13:20
Aktualizované 09.09.2022 13:27

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Senica, že na uliciach: Vajanského 18/3, 19/5, 21/9, 69/61, 69/63, 21/11, 68/57, 68/59, 24/17, ul. P. Tótha č.d. 29/1, 1493,

ul. Agátová č.d. 25/22, 1171/20, 1172/18

bude dňa: 04.10.2022 v čase od 07.30 hod. do 14.30 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie  n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.