Logo
Úvod Poruchy a odstávky Senica, Kaplinské pole - Priemyseľný park, 18.10.2022


Aktualizované 23.09.2022 14:58

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Senica, že na ulici Kaplinské pole  - Priemyseľný park (firmy: Betonáreň Rehuš, Najpi, Arcelor Mittal, Maccaferi, Kovobel Bella)

bude dňa: 18.10.2022 v čase od 07.30 hod. do 18.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. 

Náhradné zásobovanie   n  e  b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. 

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.