Logo
Úvod Poruchy a odstávky Modra, časť Harmónia 3, Piesočná a okolie - 26.5.2022

Zverejnené 04.05.2022 15:00
Aktualizované 04.05.2022 15:21

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Modra, časť Harmónia 3 že na ulici: Piesočná a okolie

bude dňa: 26.05.2022 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.