Logo
Úvod Poruchy a odstávky Kaplna - 14.02.2023


Aktualizované 24.01.2023 08:47

Plánovaná odstávka 

                                                                                

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom obce Kaplna, že v celej obci 

bude dňa: 14.02.2023 v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. 

Náhradné zásobovanie  n  e  b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. 

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.