Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava - Ružinov, Nové Pálenisko - Bajkalská 45A - 45H, Uhorková, Rosná, Na Výslní, Nové pálenisko, Stará černicová, Nížinná, Jarná, Motýlia, Rákosová, Senná, Čalovská, Prašná, Komárňanská, Jastrabia - 7.12.2022

Zverejnené 18.11.2022 12:40
Aktualizované 18.11.2022 12:49

Plánovaná odstávka 

                                                                                

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Ružinov, že na uliciach: Nové Pálenisko - Bajkalská 45A - 45H, Uhorková, Rosná, Na Výslní, Nové pálenisko, Stará černicová, Nížinná, Jarná, Motýlia, Rákosová, Senná, Čalovská, Prašná, Komárňanská, Jastrabia

bude dňa: 07.12.2022 v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. 

Náhradné zásobovanie   n  e  b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. 

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.