Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava Ružinov - 23.07.2024

Zverejnené 04.07.2024 15:00
Aktualizované 08.07.2024 08:44

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Ružinov, že na uliciach: Košická ul. od Oravskej po Gemerskú a Dulovo nám. 1, 5A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a Trenčianska 17

bude dňa: 23.07.2024 od 08.00 hod. do 18.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Zoznam dotknutých odberných miest