Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava - Podunajské Biskupice, Bieloruská, Podunajská, Estónska - 14.12.2021


Aktualizované 24.11.2021 15:07

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Podunajské Biskupice, že na uliciach: Bieloruská 46 - 66, Podunajská 22- 28, Estónska 1- 6

bude dňa: 14.12.2021 v čase od 08.00 hod. do 10.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.