Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava Nové Mesto, ul. Cesta na Kamzík, 06.12.2022


Aktualizované 15.11.2022 14:19

Plánovaná odstávka 

                                                                                

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Nové Mesto, že na ulici: Cesta na Kamzík 

bude dňa: 06.12.2022 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. 

Náhradné zásobovanie   n  e  b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. 

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.