Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava - Karlova Ves, II. tlakové pásmo - 19.07.2024

Zverejnené 01.07.2024 15:26
Aktualizované 03.07.2024 09:46

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Karlova Ves, že oblasť II. tlakové pásmo

bude dňa: 19.07. 2024 od 22.00 hod. do 20.07.2024 05.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Zoznam dotknutých odberných miest