Logo
Úvod Poruchy a odstávky Bratislava, Devínska Nová Ves - Opletalova ul. - 25.07.2024

Zverejnené 03.07.2024 14:53
Aktualizované 04.07.2024 08:37

Plánovaná odstávka 

 

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom mesta Bratislava - Devínska Nová Ves, že na ulici Opletalová koncová časť smer VW

bude dňa: 25.07.2024 od 08.00 hod. do 15.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Zoznam dotknutých odberných miest